Tangspræll avlyst

For første gang på over 30 år, blir det i sommer ikke arrangert Tangspræll i Flatanger. Korona-epidemien setter en stopper for de tradisjonsrike dagene.

– Vi avlyser årets Tangspræll. Etter å ha drøftet saken i tangsprællkomiteen, ser vi ingen mulighet til at vi kan gjennomføre arrangementet, sier leder Egil Steffensen i Lauvsnes grendelag.

De siste årene har Tangspæll samlet mange tusen mennesker, fra fredag til søndag siste helga i juni. Markedsdagene lørdag og søndag har vært populære for både fastboende, utflytta flatangringer, hyttefolk og andre. Utefest lørdag har også samlet mye folk.

– Veldig kjedelig

– Hvordan var det å måtte avlyse?
– Det er veldig kjedelig. Tangspræll har fungert veldig godt, og har vært et bra arrangement. Når situasjon er som den er, har vi ingen mulighet til å arrangere, sier han.

– Vi ser ingen mulighet til å arrangere Tangspræll, sier Egil Steffensen, som i fjor måtte flytte arrangementet til Flatangerhallen på grunn av dårlig vær.

For mange lag og foreninger er Tangspræll årets store inntektskilde. Der kan de selge produkter og lodd, og på den måten skaffe seg inntekt til drifta.

– Tangspræll er hovedinntektskilden for hele Lauvsnes-grenda. Så det er klart dette betyr mye for mange. Idrettslaget og andre lag og foreninger får nå ikke solgt noe, sier Egil Steffensen.

Satser på 2021

Ennå er det ikke booket artister til Tangspræll. Det har vært forhandlet med noen, men dette ble lagt på is da koronaen rammet. Dette er en av grunnene til at det måtte tas en avgjørelse nå.

– Vi må nå jobbe fram mot 2021, og satse på at det blir greit til da, sier Egil Steffensen.