Reinsjakt på Uransbrekka

Visste du at de første innbyggerne i bygda var sørnessinger? For ca. 10 000 år siden bodde de i perioder av året på Uransbrekka mellom Uran og Uransvatnet. Her møter vi dem i videoavisinnslaget «Reinsjakt på Uransbrekka».

I årene 1988 og -89 framførte elevene ved Sørnesset skole på Hasvåg et friluftspill som var skrevet og instruert av lærer Magnar Lauvsnes.  Kledd i skinn, med våpen og redskaper i flint, blir vi kjent ser vi steinaldermennesker som levde her på Uransbrekka i jaktsesongen.

For ca. 8 000 f.kr.  lå havnivået ca 70-80 meter høyere enn i dag, og Uransbrekka var ei landtunge hvor villreinen trakk over og hvor en kunne fiske og drive fangst av sjøpattedyr.

Elever ved Sørnesset skole sto bak friluftsspillet.

Applaus til skuespillerne etter at de hadde framført «Reinsjakt på Uransbrekka».

Skuespillet er inspirert av de arkeologiske funnene og utgravingene som er gjort her. I 1873 og 75 var arkeolog Ingvald Undset, far til forfatter Sigrid, her og kartla de åpne flintsteinforekomstene. I 1977 og 78 ble området arkeologisk utgravd i forbindelse med bygging av ny veitrase over Uransbrekka.

Her fant de flintredskaper som pilspisser, flint skiver og skraper til flåing av dyr og skraping av huder samt  flintøkser. Lite bålrester. Det hadde vært en flintboplass for jakt, fiske og fangst. Folket tilhørte sannsynligvis Fosnakulturen som var etterkommere av reinjegere som trakk nordover fra Tyskland, Danmark og Sverige.  Alternativt tilhørte de Komsakulturen fra Nord-Norge.

Blir du mer nysgjerrig kan du lese UNITs arkeologiske rapport fra 1985: «Uransbrekka:  Et mesolittisk fangststed» skrevet av Kristian Pettersen og Rolf Scheen, med tekst, bilder og kart. Lenken er en PDF-versjon av rapporten.

Musikken til friluftspillet er laget av Arnt Haagensen.