Jobber på høygir under korona-krisen

De ansatte på vaskeriet til MN Vekst i Flatanger gjør en kjempejobb i disse korona-tider. De forsyner institusjoner og helsearbeidere med rent tøy.

Fakta:

MN Vekst, avd. Flatanger

 • Vekstbedrift eid av
  Namsos og Flatanger
  kommuner
 • Etablert i 1999,
  nybygg i 2002
 • 8 ansatte, derav 4 på
  VTA (varig tilrettelagt
  arbeid)
 • Vasker arbeidsklær og
  tøy for institusjoner i
  Flatanger, Namdalseid,
  Bangsund og Vestre havn.
 • Vasker privat tøy for
  beboere, men ikke nå
  under korona-pandemien.
 • Tildelt diplom for topp
  kvalitet for femte gang

 

– Vi gjør en samfunnsnyttig og viktig jobb. Vi gjør jobben slik at helsearbeiderne kan gjøre sin jobb, sier avdelingsleder Liv Unni Fløan i MN Vekst.

I påska har de åtte ansatte stått på ekstra for å holde institusjoner og ansatte i helsevesenet med rene arbeidsklær, sengeklær, håndklær og vaskekluter, samt privat beboertøy fra eldre som er tilknyttet institusjonene på Namdalseid og Flatanger.

Jobbet ekstra i påsken

Mens andre hadde hjemmepåske og fri, jobbet flere av de ansatte på vaskeriet ekstravakter både skjærtorsdag og påskeaften.

– De som jobber her, gjør en svært god jobb. De er veldig flinke, og har lang erfaring, sier Liv Unni Fløan.

Ann Helen Høstland har lengst erfaring av alle på MN Vekst sin avdeling i Flatanger, og har full kontroll på tøylageret.

På grunn av smittevern-hensyn kan vaskeriet ikke ta inn vikarer. Derfor har de fast ansatte jobbet turnus.

I løpet av påska har de vasket 2 tonn tøy, deriblant cirka 2000 plagg – arbeidstøy som ansatte i helsevesenet er avhengig av.

– Nå er det et økt forbruk av arbeidstøy. Hvis vi ikke leverer, kan helsearbeiderne ikke utføre jobben sin, sier avdelingslederen.

Høy kvalitet

Med korona-epidemien stilles det ekstra strenge krav – krav som vaskeriet i Storlavika i Flatanger oppfyller med glans. Vaskeriet har hele tida lagt stor vekt på kvalitetssikring og egenkontroll.

I mars fikk vaskeriet diplom for eksemplarisk oppfølging av kravene, og for oppfølging av egenkontroll, meget gode prosesser, hygiene- og renholdsrutiner, orden og vedlikehold av vaskeriet i 2019.

Avdelingsleder Liv Unni Fløan tok imot diplomet, som skal feires med fest når korona-tilstandene tillater det. Til høyre Kurt Nilsen i vaskeri- og renseriforeninga og til venstre Jan Tore Gundersen i Vaskeritilsynet.

Munnbind og verneutstyr er ikke noe nytt for Kari Skotnes og de andre på vaskeriet i Flatanger. De har brukt det før korona ble et tema.

Diplomet tildeles av bransje-
organisasjonen Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, og bare ni av 72 norske vaskerier fikk diplomet. Vaskeriet i Flatanger fikk samme diplom også i 2017, 2016, 2010 og 2009.

De ansatte har i mange år vært vant til å tenke smittevern under arbeidet. På uren side har munnbind, engangshansker og smittefrakk vært i bruk lenge.

– For oss ble det ikke så store endringer. Vi har i tillegg skjerpet håndhygienen og økt den fysiske avstanden mellom de ansatte. Bare de som jobber her, slipper inn i lokalene, og det betyr at vi må ta renholdet selv, sier Liv Unni Fløan.

Johnny Havn i full gang med å brette tøy til institusjonene i Flatanger og Namsos.

Vaskeriet har dessuten vært nødt til å si nei til privat vask. Vanligvis tar vaskeriet imot tekstiler fra private og bedrifter. Nå er det bare helsetøy som vaskes.

– Vi kan dessverre ikke ta imot privat tøy nå, men håper at de som har brukt oss, tar kontakt igjen når dette er over, sier hun.

Liv Unni Fløan får nesten ikke lovprist de ansatte nok. – De gjør en veldig god jobb, og mange har lang erfaring. Ann Helen Høstland startet allerede i 1999, på det første vaskeriet. Dagens vaskeri ble bygd i 2002, og da begynte Roger Frisendal, som fortsatt jobber her.

Anne Marie Dahle jobber på ren side, og tar ut rene klær fra maskinene.

Viktig å bidra i samfunnet

MN Vekst er en vekstbedrift som eies av Namsos og Flatanger kommuner. I dag er det åtte arbeidsplasser i Flatanger, hvorav halvparten er varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Roger Frisendal har lang erfaring fra vaskeriet, og tar her ut rent tøy.

Liv Unni Fløan forteller at avdelinga er avhengig av å fylle VTA-plassene for å holde drifta i gang. Som vekstbedrift har MN Vekst et samfunnsoppdrag å fylle.

– Da Flatanger vaskeri i sin tid ble etablert, var det en riktig avgjørelse til riktig tid. Vi fikk etterlengtede arbeidsplasser for folk som av ulike årsaker trengte en tilrettelagt arbeidsplass for kortere eller lengre tid, sier hun.

Noen fikk fast ansettelse innenfor VTA, og de fikk dermed en ekstra inntekt i tillegg til uføretrygda.

– Viktigere enn en ekstra inntekt, er anerkjennelsen av å gjøre en god jobb og å ha tilhørighet i samfunnsmaskineriet.  Alle synes det er godt å vite at de er viktig og at deres innsats betyr noe for samfunnet, sier hun.

Samarbeid med næringslivet

MN Vekst i Flatanger ønsker å utvide og få til et samarbeid med andre næringsaktører i kommunen. På oppdrag fra NAV jobber MN Vekst med å skaffe tiltaksplasser for utprøving og arbeidsavklaring for folk tilknyttet NAV.

– Vi jobber også for å skape alternative tilbud i tillegg til de VTA-stillingene vi i dag har ved vaskeriet. Vi har allerede et godt samarbeid med MNA, og vi er åpne for et utvidet samarbeid med Flatanger kommune og andre lokale næringsaktører, sier Liv Unni Fløan.