Full stopp for bobiler og campingvogner

Flatanger kommune sier nå at bobiler og campingvogner ikke er ønsket på besøk, og at reiselivsanlegg må holde stengt.

– Det er innført hytteforbud, og vi likestiller campingvogner, bobiler og reiselivsanlegg med hytter, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Han viser til at regjeringen har innført forbud for folk å oppholde seg på hytte utenfor egen bostedskommune, og har henstilt om ikke å ta unødvendige fritidsreiser.

Ut fra dette har ordførerne i region Namdal gått sammen om å henstille om at folk med bobiler og campingvogner også holder seg innenfor egen kommune.

– Det er et generelt krav om å unngå fritidsreiser, og da mener vi at bobiler, campingvogner og reiselivsanlegg faller inn under det samme, sier Bjørkås.

Fortsatt er det ingen korona-smittede i Flatanger. Ordføreren sier at situasjonen må tas på største alvor, og at det er svært viktig å unngå å få smitten inn i institusjoner.

– Når vi ser hvor lett smitten sprer seg i Norge og verden for øvrig, er vi i en utrolig heldig situasjon. Tiltakene som ble innført 12. mars har bidratt til bremse smitten, sier Olav Jørgen Bjørkås, som berømmer alle som har stått på i denne ekstraordinære situasjonen.