Starter heimkjøring av varer

Spar Flatanger starter med heimkjøring av varer til folk som sitter i korona-karantene eller av andre grunner ikke kan dra på butikken.

– Det er kanskje mange som er engstelig for å gå på butikken. Men de skal slippe å sitte heime og være redde for ikke å få tak i mat, sier assisterende butikksjef Lise Sørgaard ved Spar Flatanger.

– Vi vet ikke hvor mange som vil benytte seg av tilbudet, men vi prøver slik at folk har en mulighet, sier Lise Sørgaard.

De vet ikke hvor stort behovet er, men velger å gå ut med tilbudet nå – og så vil de innrette seg etter etterspørselen.

Hvis folk sender E-post eller ringer inn varebestillingen før klokka 12, vil de få varene samme dag. Og tjenesten er gratis.

– Hvor langt kjører dere?
– Hvis det blir veldig langt å kjøre, må vi prøve å samkjøre med andre. Men vi kan ikke ha det sånn at noen sitter uten mat, sier Lise Sørgaard.

Også i Flatanger sitter folk i karantene, for eksempel etter å ha vært i utlandet. Det er ikke påvist at noen har smitte, men uansett vil tilbudet om heimkjøring av varer også kunne redusere smittepresset i butikken.

Smitte-tiltak i butikken

– Vi sparer både oss selv og kundene for å bli utsatt for potensiell smitte, sier Sørgaard, som etter nye retningslinjer fra Spar sentralt har innført nye hygienerutiner i butikken.

Dette betyr blant annet hyppigere renhold av flater som berøres. Handlekurver, håndtak på dører og annet blir vasket oftere enn før.

– Vi stenger dessuten varmmat-disken og vi vil pakke inn alt av småbrød som kommer i løs vekt, sier Lise Sørgaard.

Storhandel torsdag

Også Spar Flatanger opplevde en kraftig økning i omsetninga før helga, spesielt torsdag. – Da eksploderte det, og det gikk hardt utover toalettpapiret og knekkebrødet, sier hun.

Butikken har automatisk bestilling av varer, og det tar litt tid før systemet fanger opp at det er blitt tomt. Men det kommer nye forsyninger mandag, og mer senere i uka.

– Det er ingen fare for at det blir tomt for mat, sier Lise Sørgaard.