– Reis hjem fra hytta

Nå blir alle hyttefolk i Flatanger bedt om å reise hjem. Kommunen tar statsminister Erna Solbergs oppfordring på alvor.

– Flatanger kommune ber om at hyttefolket følger statsministerens råd: Folk bør ikke reise på hytta. De som allerede har reist, bør dra hjem, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Ordføreren følger opp regjeringas tilrådning som statsminister Erna Solberg kom med lørdag.

– For Flatanger er både hensynet til kommunens beredskap og hyttefolket sin egen sikkerhet mer oversiktlig og best ivaretatt ved at alle benytter sitt faste bosted, sier han.

Flere har registrert at det har kommet en del hyttefolk til Flatanger i helga. Nå ber både statsminister og kommunen dem om å dra hjem.

Har ikke kapasitet til hyttefolket

Bakgrunn for dette er at alle i Norge nå er bedt om å holde seg hjemme, og at kommunenes helsevesen er dimensjonert for den befolkningen som er bosatt i kommunen. Mange kommuner var før helga veldig klare på at de ikke har anledning til å ta seg av hyttebefolkningen om de skulle bli syke, og ordførerene i blant annet Røros og Oppdal var ute og ba folk holde seg hjemme.

Sivilforsvaret

Luftambulansen har også vært ute og bedt folk la være å dra på hytta. Nå viser det seg at mange kommuner har tusenvis av hyttebeboere på plass. Det vil myndighetene ikke ha noe av, og sier at de i ytterste konsekvens kan sende ut sivilforsvaret for å tømme hyttefeltene i enkelte kommuner.

– Det er politiet som kan kalle ut sivilforsvaret, jeg håper vi ikke trenger å anmode om deres bistand. Det må i så fall bli en henvendelse fra kommunens kriseledelse, sier ordføreren.