Nei til Zephyr med 11 mot 4 stemmer

Med 11 mot 4 stemmer  vedtok kommunestyret i Flatanger torsdag å si nei til Zephyrs ønske om å få utsatt frist for å sette i drift Innvordfjellet vindkraftverk.

Fire av Senterpartiets fem representanter i kommunestyret stemte for rådmannens innstilling, som var positiv til utsatt frist for Zephyr.

De øvrige samlet seg bak Frps forslag, som ble lagt fram av Geir-Tore Olsen:

«Flatanger kommunestyre vil ikke at NVE skal gi vindkraftselskapet Zephyr AS forlenget frist til ferdigstillelse av Innvordfjellet vindkraftverk ut over 31.12.2020.»

Både vindkraftmotstandere og -tilhengere hadde møtt opp for å overvære kommunestyremøtet.

Legge bak oss

Geir-Tore Olsen håpet dette ble en kort debatt, og han mente at ut fra det som står i Flatangernytt, er utfallet gitt.

– Vi håper dette blir en kortvarig sak, uten en lang vindkraftdebatt, og at vi legger denne splittende saken bak oss.  Nå har lokalpolitikerne gjort det som står i vår makt, og vi håper at stridshansken legges ned og at hetthetsen opphører, sa han.

Turid Kjendlie (SV) sa at partiet har vært tydelig på hva de mener om denne saken.  De ville gå imot rådmannens innstilling, som gikk ut på å si ja til fristforlengelse.

– Når jeg leste Flatangernytt i dag, ble jeg veldig glad, og jeg håper svaret er gitt, sa hun, før hun la fram SVs forslag.

– Kan ikke avvise fristforlengelse

Øivind Strøm (Sp) støttet rådmannens innstilling, og mente den følger opp tidligere vedtak fattet av kommunestyret.

Øivind Strøm (Sp) mente det var galt av en næringsvennlig kommune som Flatanger, å si nei til forlenget frist for en gyldig konsesjon.

– Nå diskuterer vi fristforlengelse, ikke ja eller nei til konsesjon for Innvordfjellet, sa han.

I konsesjonen ble det gitt vilkår om hubro-undersøkelser, og han mente det var innlysende at Zephyr må vente med en del av detaljplanlegginga til de pålagte undersøkelsen er gjennomført.

– Uavhengig av vindkraftstandpunkt, kan vi som en næringsvennlig kommune, ikke møte næringsliv som har gyldig tillatelser til å etablere seg i kommunen, med å avvise en konkret søknad om fristforlengelse når de står midt oppe i utredninger, sa Strøm.

Anne Elisabeth Skjørholm (Ap) sa at urørt natur betyr kjempemye for bolyst, rekreasjon og turisme, og verdier i framtida. Ap støttet derfor SVs forslag.

Trond Strøm (Sp)  sa at det å stille opp som vararepresentant i en slik sak, var å anse som sjølpining.

Gir avkall på muligheter

– Jeg har vært positiv til vindkraft på Utvorda hele tida, og jeg bor der vindkraftverket blir mest synlig. Jeg ser at de som har underskrevet mot vindkraftverket, stort sett er hytteeiere og folk som jeg ikke ser på dugnad eller offentlige arrangementet. De er ikke blant sliterne i bygda, sa han.

Han støttet innstillinga til rådmannen, og mente politikerne med sitt vedtak ga avkall på mulighetene til å få fortgang i veiprosjektet Sitter-Lauvsnes.

– For Utvorda og Sitter er det en trist dag i dag, når dere stemmer ned muligheten som ligger her. Jeg håper dere alle jobber med deres fylkesparti for å finne penger til veianlegget. Det skylder dere dem som blir stående uten vei og de mulighetene som ligger her, sa Strøm.

SV støttet Frps forslag

Turid Kjendlie ba om gruppemøte for SV og Ap, og hun trakk etterpå sitt forslag for i stedet å samles om ett forslag.

– I mitt forslag var det viktig å få fram hvorfor vi går imot rådmannens forslag. Men det viktigste er å få fram hva flertallet i kommunestyret mener, og da ser vi at Frps forslag rommer den viktigste setningen. Derfor trekker jeg mitt forslag og vi vil støtte Frp, sa hun.

I avstemningen stemte 11 for Frps forslag, mens 4 stemte for rådmannens innstilling. Da resultatet var klart, applauderte de mange vindkraftmotstanderne i salen.

Kommunestyresalen var for anledningen utvidet, for å gi plass for publikum.

Varaordfører Lars Haagensen avsluttet saken med å oppfordre alle til å vise nettvett, og slutte med personangrep og slibrige kommentarer på nett.

– Nå har lokalpolitikerne i Flatanger gjort det de kunne, og da må alle slutte med personhets på nett, sa Haagensen.

Motstanderne glade

– Jeg er veldig glad, Det vi håpet skulle skje, har skjedd med et voldsomt stort flertall. Det er viktig overfor NVE, sier Torbjørn Lindseth, vindkraftmotstander i Flatanger.

Han har fått signal fra NVE om at kommunenes uttalelser blir lagt vekt på, og han håper at den vekten bikker i favør av Innvordfjellet.

Skuffet utbygger

Prosjektleder Johnny Hansen i Ìnnvordfjellet vindkraftverk var til stede under møtet. Han sier til Flatangernytt at han er skuffet over vedtaket, men ikke overrasket.

– Vi hadde håpet at kommunen hadde fulgt opp sine tidligere vedtak. Vi opplever at dette er en slags omkamp i forhold til den konsesjon som ble gitt for flere år siden, sier han.

Hansen påpeker at konsesjonen står fast, men nå er det opp til NVE å ta endelig avgjørelse.

– Det er gjennomført mange andre prosjekter som er innenfor de fristforlengelser vi har bedt om, så vi mener det er helt rimelige krav vi har stilt.

Prosjektlederen håper at det blir en snarlig avklaring i NVE, for Zephyr ønsker å gå videre med detaljplanlegging.

– Vi håper å få bygd dette i løpet av 2022 og 2023, sier Johnny Hansen.

Se hele debatten og intervju med Torbjørn Lindseth og Johnny Hansen 27 minutter ut i opptaket: