Kjære Trønderenergi!

DEBATT: Hva koster det å flytte denne turbinoppstillingen x-antall meter lenger inn på fjellet så denne grenda som Odd Uran bor i, blir skånet for støy og skyggekast? spør Ragnhild Eidshaug i dette debattinnlegget.

Denne saken er ikke i min bakgård, ikke mitt fjell, men jeg engasjerer meg som medmenneske. Sist sommer hilste jeg på en mann som absolutt har fått kjenne på kroppen at noe skjer i nærmiljøet hans. Odd Uran, bonde og har drevet gården på Uran ved Sørmarkfjellet, Flatanger siden 1986. Han er redd for at støy og skyggekast av en turbin kan forringe livskvaliteten hans og i verste fall må flytte fra gård og grunn.

Da den opprinnelige konsesjonen ble gitt, ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke tillatelse til å etablere turbinpunkt nr. 9 som er like ved gården til Odd. Dette nettopp på grunn av støynivået for boligene på Uran. Men da den siste miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) ble sendt inn, var det kommet inn et turbinpunkt bare 200 m fra forrige turbin som ble nektet.

Odd Uran har sendt inn klage på dette og den ble avvist. Han ba sist høst Flatanger kommune sende en henvendelse til Trønderenergi/NVE om å hjelpe han i saken med og flytte turbinen lenger inn på fjellet. Det ble behandlet i kommunestyret i Flatanger, men saken ble forkastet, de mener det er utbyggers ansvar.

Da stiller jeg følgende spørsmål til Trønderenergi: Hva koster det å flytte denne turbinoppstillingen x-antall meter lenger inn på fjellet så denne grenda som Odd Uran bor i blir skånet for støy og skyggekast? Er det kroner og øre som forhindrer dere til å ta grep?  Dere bør tilpasse dette industriområde så det blir levelig for innbyggerne som er så uheldig å få eiendommen sin nært inntil planområde.

Trønderenergi må se på saken en gang til!

Til Flatangernytt sine lesere: Hva hadde du gjort om du var i Odd Uran sine sko? Vedder på at du hadde kjempet for det du har kjært!

Ragnhild Eidshaug
Medmenneske og naturelsker