Har vurdert strengere karanteneregler

Namdal regionråd vurderte søndag om det skulle innføres strengere karanteneregler for folk som har vært på Østlandet, men valgte å ikke stramme inn nå.

– Vi innfører ikke tiltak ala Tromsø nå, men anmoder om at folk som har vært på reise for eksempel på Østlandet og andre steder med høyere smittepress, utviser stor forsiktighet, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

I Tromsø og andre kommuner i Nord-Norge er det innført to ukers karantene for folk som har vært i Oslo og Viken.

Frivillig karantene

– Det er mange ungdommer som kommer hjem nå i disse dager. Vi håper at den enkelte tar ansvar og for eksempel går i frivillig karantene. Dette er viktig. Marginene er veldig små, sier han.

Han ønsker å gi en honnør til alle som gjør en ekstra innsats for å bidra i denne krevende tida.

– Grendelag og andre bidrar, butikker har vareutkjøring og hyttefolket reiser hjem. Alle gjør sitt beste.

I tillegg nevner han de ansatte i helse spesielt, som har det veldig travelt og gjør en veldig god og viktig jobb i disse dager.

Tiltak for næringslivet

Deler av det lokale næringslivet og særlig reiselivsnæringa i Flatanger blir påført betydelig tap og utfordringer gjennom de tiltak som er innført.

– For å bistå reiselivet har vi gjort avtale med Kristin Haanshuus hos Proneo. De skal analysere betydninga av Regjeringas tiltakspakke for bedriftene i Flatanger. Dersom din bedrift har spørsmål kan de rettes direkte til Haanshuus,  sier Bjørkås.