Ber folk med helseutdanning melde seg

Kommunen går ut og ber folk med helsefaglig kompetanse, som ikke jobber innen feltet nå, om å melde seg.

– Hvis vi får utbrudd, vil det være ekstra behov for mannskaper. Derfor er det viktig å registrere dette nå, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Karantene kan slå ut mange av de ansatte ved et utbrudd, og det kan bli behov for å ha flere ansatte inn i helsetjenesten.

– Omgås minst mulig

Bjørkås vil fremdeles oppfordre folk til å være forsiktige og omgås minst mulig.

– Hvis folk føler seg utrygge på egen status, bør de holde seg hjemme. De som kan, bør gå i frivillig karantene. Hvis man mistenker at man kan ha utsatt seg for smitte, bør man snakke med arbeidsgiver og forsøke å få til en ordning med hjemmekontor hvis det er mulig, sier han.

Grong har smitte

Det er nå registrert smitte i Grong kommune, dermed er Namdalen ikke lenger smittefri.

– Vi hadde håpet å holde Namdalen smittefri, men det var forventet at det ville skje.

Han gjentar oppfordringen som man har kommet med tidligere, at alle inkludert tilreisende, holder seg mest mulig for seg selv.

– De som kan, bør gå i frivillig karantene. På den måten utsettes butikkansatte og andre som må på jobb, for minst mulig smitte. Da gjør vi alle en innsats, sier Bjørkås.

Han understreker at det er hensynet til risikogruppene som er drivkrafta, og at vi alle må bidra til å verne dem.