Underskrifter mot vindkraft

– Stopp vindkraftverket på Innvordfjellet! Det er budskapet i oppropet som Ragnhild Eidshaug i Folkeaksjonen mot vindkraftverk i Namdalen mandag overleverte Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Folkeaksjonen har samlet inn 1.365 underskrifter mot vindkraftplanene på Innvordfjellet, og disse ble overlevert ordføreren sammen med oppropet.

– Vi ba ordføreren levere underskriftene videre til kommunestyret, og vi ba om at de må lytte til folket når de tar sin beslutning, sier Ragnhild Eidshaug.

Hun forteller at det var god stemning under overrekkelsen, men at hun og ordføreren fort ble enige om at de var uenige om vindkraft.

– Hva er din oppfordring til kommunestyret i Flatanger, som snart skal uttale seg om hvorvidt Zephyr skal få utsatt frist for å sette i gang utbygginga?

– Stopp utbygging og ikke gi utsatt konsesjonsfrist. Det er vår oppfordring, sier Eidhaug, som minner om at kommunestyret er våre folkevalgte og må lytte til folket når de tar sin avgjørelse.

Folkeaksjonen har tidligere overlevert underskrifter til ordfører Arnhild Holstad og Namsos kommunestyre. Holstad har tidligere i Flatangernytt sagt at flertallet der vil stemme mot utsatt frist for å sette i drift vindkraftanlegget på Innvordfjellet, noe hun gjentok under overrekkelsen av underskriftene.