Nytt tilbud fra FVF

FVF tilbyr nå hjelp og avlastning gjennom tjenesten «Personlig assistent».

– Det største fortrinnet vi kommer til å ha, er at vi ikke har det travelt når vi er ute på oppdrag. Erfaringen er at mange som trenger hjelp og omsorg synes det er viktig at de som kommer har tid til både å hjelpe og å prate, og ikke bare gjøre det de skal og haste videre til neste oppdrag, sier Julie Kvaløsæter Granås som er ansvarlig for denne satsingen i FVF (tidligere Flatanger Vask og Fiks).

Supplement

Personlig Assistent er ment for alle som trenger hjelp og avlastning for en kortere eller lengre periode. Det kan være eldre som trenger praktisk hjelp og noen å delta på sosiale aktiviteter sammen med, eller at man av ulike grunner trenger avlastning og bistand.

– Tilbudet erstatter ikke de offentlige tjenestene som kommunen kan tilby gjennom hjemmetjenesten, men vil være et supplement i de oppgavene hjemmehjelpen ikke utfører. Dermed kan FVF med sin nye tjeneste tilføre mye positivt. Rett og slett heve livskvaliteten med enkle grep, sier Granås.

FVF har siden oppstarten tilbudt blant annet vasketjenester og snekkerhjelp.

-Nå kan vi levere tjenester innenfor de fleste felt, sier daglig leder Steinar Olsen. – Enten det er vasking, snekring, maling eller hjelp og støtte i en vanskelig situasjon. Eller om du, som firma, faktisk har behov for folk, kan vi skaffe det også.

Flatanger og Innherred

I første fase satser FVF i Flatanger og på Innherred med den nye tjenesten.

Ingvild Olsen har ansvaret for den nye tjenesten i Flatanger.

– Med oss på laget har vi vært så heldige å få med oss noen dyktige, driftige og erfarne damer, sier Olsen. – I Flatanger vil Ingvild Olsen ha ansvar for tjenesten, mens på Innherred vil Anja Henrika Landfald og Monica Johnsen utvikle tjenesten, godt støttet opp av flatangringen Julie Kvaløsæter Granås.

– Julie har fått hovedansvar for hele satsninga på etablering og utvikling av tjenesten «Personlig Assistent», det er vi veldig glad for, sier Steinar Olsen. – Hun er rette person til å utvikle dette produktet. Med ansatte med rikelig erfaring fra pleie- og omsorgssektoren føler jeg meg trygge på at vi kan gi et meget godt tilbud til våre kunder.

Hever livskvaliteten

Det nye tilbudet kan tilby blant annet husarbeid og andre praktiske gjøremål, handle mat og andre innkjøp, matlaging, følge til frisør, tannlege, lege, sykehus eller annen behandling, gå en tur, ta en prat, være med på aktiviteter eller hjelpe til med gravstell.

Granås peker på at tilbudet om personlig assistent er etterspurt i dagens travle samfunn der folk ofte ikke har tid til å sette seg ned å ta en kaffeprat lengre.

– Vår tjeneste skal kunne avlaste noe av den mangelen som samfunnet har i dag. I tillegg er mange kommuner ikke godt nok rustet for den eldrebølgen som nå er i ferd med å slå inn. Tjenestene som leveres av kommunene er på «stoppeklokkenivå», knapt noen tar seg god nok tid nå til dags, understreker Granås. – Jeg har tidligere jobbet i hjemmesykepleien på Innherred, men sluttet da jeg følte jeg ikke hadde tid til å utføre jobben min. Jeg har fått æren av å ha hovedansvar for utviklingen av tjenesten, og vi har planlagt å først starte i Flatanger og Innherred og utvikle dette kontrollert videre. Vi satser kun på kvalitet og godt fornøyde kunder. Vi gleder oss til å utvikle dette videre, sier hun.