Vindkraftmøte tirsdag

Tirsdag 28. januar møter formannskapet vindkraftutbygger Zephyr AS på Miljøbygget. Tema er utbygging av vindkraftanlegg på Utvorda, som Zephyr har konsesjon på.

Det er Zephyr som har bedt om møtet, og Flatanger kommune har bestemt at hele formannskapet skal møte. Ordfører Olav Jørgen Bjørkås er inhabil, og møter ikke. Møtet ledes av varaordfører Lars Haagensen.

I møtet skal man se på status for prosjektet, blant annet er det nevnt fugleundersøkelsen (hubro) og detaljplan for begrensning av terrenginngrep. Nettilknytning er også på dagsorden. Videre skal man se på avtalen som ble inngått mellom Zephyr og kommunen i 2014.

Møtet starter rett etter arbeidstid tirsdag, og er i utgangspunktet åpent for publikum. Deler av møtet kan imidlertid lukkes med hjemmel i kommunelovens § 11-5 og offentlighetslovens §§§ 13,15 og 16 heter det i innkallingen.

Møtet står ikke på møteplanen på kommunens hjemmeside.