Strømbrudd på Lauvsnes

Store deler av Lauvsnes er uten strøm 1. nyttårsdag, etter at det oppsto feil på ei linje kl. 15.30.

Ifølge nettselskapet Tensio, som eies av NTE og Trønderenergi, er 57 kunder berørt av strømstansen.

Hele Lauvsnes sentrum over mot Øra er uten strøm.

Feilsøking pågår, og det antas at feilen skal være rettet til kl. 18.30.

Det har vært kraftig vind i Flatanger på årets første dag, og strømbruddet har høyst sannsynlig sammenheng med været.