Ny drift på Nesset vil gi mange arbeidsplasser

Det blir ny drift på Nesset i Flatanger med slakt av oppdrettstorsk.  I 2022/23 planlegges helårsdrift ved anlegget, og det kan bli opp til 35 arbeidsplasser i løpet av få år.

Namdal Settefisk AS og Namdal Torsk AS har inngått et samarbeid med NorCod
AS og signert en avtale om samdrift på sjø.

Avtalen vil ha stor betydning for lokalsamfunnet i Flatanger, ifølge administrerende direktør Kåre J. Devik i Namdal Settefisk AS.

– Vi får liv og røre i slakteriet i Flatanger igjen. Vi får sikret råstoff inn til slakteriet da NorCod skal slakte og videreforedle alt av fisk som skal produseres, og det vi selv skal produsere på sikt. Her blir det en hel del faste ansatte fremover. Vi kan fort snakke om mellom 18 og 35 ansatte, avhengig av om det må kjøres skift på fabrikken eller ikke, sier Kåre J. Devik til Flatangernytt.

Det kan igjen bli torsk i ventemerdene utenfor Nesset Fiskemottak, når torsk fra både Namdal Torsk og Norcod skal slaktes ved anlegget. (Arkivfoto)

Slakting allerede i 2021

Det vil trolig bli slakting allerede neste høst. De har også godkjenning for mottak av krabber og skalldyr, så det kan skje spennende ting framover.

Det svømmer igjen torsk i oppdrettsmerder, og denne torsken hos Namdal Torsk skal slaktes på Nesset. (Foto: Namdal Torsk)

– Men det store nå er at vi har stor tro på at vi skal få til helårsdrift der fra 2022/2023, da vi forventer at NorCod og vi har nok råstoff til å kjøre fabrikken hele tiden, sier Devik.

Han mener denne avtalen har stor betydning for Namdalen og bedriftens videre utvikling av torskeoppdrett, og at det gode samarbeidet med NorCod og Sirena, som er en stor dansk aktør innen sjømat, vil være av stor betydning i framtida.

Vi ser også for oss at det kan bli en hel del ansatte på sjøen framover, sier han.

Verdensledende innen torskeoppdrett

Norcod AS har som mål å bli verdensledende produsent av oppdrettstorsk i henhold til de høyeste bærekrafts-standarder. Det er et stort marked for fersk torsk hele året. Samtidig øker etterspørselen etter bærekraftig produsert, helsefremmende protein globalt, skriver Namdal Settefisk i en pressemelding.

Administrerende direktør i Norcod, Rune Eriksen (bildet), signerte avtalen med administrerende direktør i Namdal Settefisk AS, Kåre J Devik.

Administrerende direktør i Namdal Settefisk AS, Kåre J Devik.

Salget av den produserte fisken skal gjennomføres i samarbeid med Sirena Group. Målet på sikt er i fellesskap å nå et slaktevolum på rundt 30 000 tonn.

For Namdal Settefisk AS Group er dette en av de største avtaler som er inngått med et enkelt firma om samarbeid. Devik sier at avtalen vil ha stor betydning for selskapets planer og satsninger fremover på oppdrettstorsk, slakting og videreforedling.

Første utsett er planlagt ved vår lokalitet på Otterøya i løpet av januar 2020.