Innvordfjellet, Otterøyfjella og Bymarka i Namsos?

DEBATT: First we take Manhattan and then we take Berlin, synger Leonard Cohen. Først tar vi Innvordfjellet, så Otterøyfjella og deretter Bymarka i Namsos, hvisker vindkraftindustrien.

Skal vi rolig sitte å se på at naturmangfold, reinbeiter og urørt natur i Namdalen blir forvandlet til industriområder for vindkraft? Vi i Folkeaksjon mot vindkraftverk i Namdalen (Folkeaksjonen) mener, nei. Først må vi stoppe vindkraftplanene på Innvordfjellet. Da håper vi å få hjelp fra kommunestyrene i Flatanger og Namsos.

Hvorfor blande inn Otterøyfjella og Bymarka i Namsos sammen med Innvordfjellet? I planene for utbygging av vindkraftverk på Innvordfjellet må energien overføres til et hovedlinjenett. Ei slik kraftlinje (innvilget i 2015) fra Innvordfjellet vil gå over Hoddøya i Sør-Namsen, over sørenden av Otterøya, over Lokkaren og til trafostasjonen i Daltrøa, like ved Sykehuset Namsos. Områdene langs ei planlagt kraftlinje vil bestandig være mest utsatt for utbygging. Ei utbygging av vindkraftverk på Innvordfjellet vil derfor kunne berede grunnen for ei storstilt vindkraftutbygging på Otterøya og i Bymarka i Namsos.

Kraftselskapet Zephyr søkte om vindkraftkonsesjon på Innvordfjellet i 2010. Med 8 mot 7 stemmer støttet Flatanger kommunestyre konsesjonen i 2014. Namdalseid kommune behandlet ikke saken. Det har skjedd svært mye innafor vindkraftområdet siden 2010 og 2014. Nå har Zephyr innrømmet at de ikke, slik forutsetningene var, kan gjennomføre byggeplanene innafor perioden for Grønne sertifikater som utløper i 2021. Men Zephyr har nå søkt om forlenget frist for oppstart av vindkraftutbygginga. NVE har gitt beskjed om at det ikke vil være kapasitet på hovedlinjenettet før ca. 2028.

Utbygginga på Sørmarkfjellet og Fosenhalvøya har vist at miljøutredningene i alle prosjekter er mangelfulle. Zephyr har heller ikke gjort store økonomiske investeringer i prosjektet enda. De enorme vindkraftutbyggingene på Fosen og på Sørmarkfjellet viser med all tydelighet hvordan slike gedigne vindindustriområder med tilførselsveier ødelegger naturmangfold, urørt natur og reinbeiteområder. Politikere er kjent med at når forutsetninger endres og ny kunnskap kommer på bordet, så er det grunnlag for å gjøre nye politiske vedtak.

Viken fylkeskommune (tidligere Østfold) og kommunene Drammen, Sarpsborg, Moss, Halden, Askim, Fredrikstad m.fl har store eierandeler i kraftselskapet Zephyr. Det er umoralsk at Viken fylkeskommune og nevnte østlandskommuner skal tjene penger på å ødelegge natur i Namdalen. Folkeaksjonen forventer derfor at kommunepolitikerne i Flatanger og Namsos gir klare signaler til NVE, kraftselskapet Zephyr, Viken fylkeskommunen og eierkommunene i Viken om at den planlagte vindkraftutbygginga på Innvordfjellet er uønsket.

Folkeaksjon mot vindkraftverk i Namdalen
v/ Jannike Reymert (leder) og Torgeir Strøm (nestleder)