Heder til tidligere ordførere

Fire av Flatangers tidligere ordførere er tildelt KS’ hedersmedalje. De overoppfyller kriteriene – alle med mellom 30 og 47 år i offentlige verv.

– De har lagt ned en enorm innsats, sa ordfører Olav Jørgen Bjørkås, som overrakte medaljene under kommunestyrets julemiddag.

Medaljen fra Kommunesektorens organisasjon (KS) gis til folkevalgte med minst 24 års fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune.

De fire som fikk medaljen, Øyvind Mårvik, Ronald Geving, Trond Strøm og Reidar Lindseth, startet omtrent samtidig i lokalpolitikken – rundt 1980.

Med unntak av en periode da Per Bårdsen var ordfører, har de fire sittet som ordførere fra 1980 til 2011.

32 år i kommunestyret

Reidar Lindseth (V) gikk ut av kommunestyret i høst, etter å ha vært fast representant sammenhengende i 32 år. Han ble fast medlem i kommunestyret i 1987, men kom inn som varamedlem allerede i 1980. Han var ordfører fra 2003 til 2011.

Reidar Lindseth har sittet 32 år i kommunestyret, og ble før jul hedret med KS-medaljen. Den ble overrakt av ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

– Blir det rart ikke lenger å være med i kommunestyret?
– Nei, jeg har vært med så lenge, at jeg kommer ikke til å savne det. Jeg har fått min dose, på alle nivå. En fordel som ordfører er at du får være med på mye på riksnivå, og det har vært veldig givende. Jeg har blitt kjent med mange dyktige folk, sier Reidar Lindseth.

Han sier det er samfunnsengasjementet som har vært drivkraften, både i det politiske arbeidet, i jobben som lærer og i det frivillige kulturlivet. Selv om han er ferdig med politikken, vil han fortsatt engasjere seg i skytterlaget, historielaget og Villa fyr venneforening.

– 32 år som folkevalgt – har det vært verdt det?
– Ja, så absolutt. Jeg har fått være med på mye interessant. Politikk er ei gullgruve for den som er nysgjerrig og engasjert, sier Reidar Lindseth.

Ordfører ved et arbeidsuhell

Øyvind Mårvik var fisker og fylkesleder i Norges Fiskarlag, da han overraskende ble valgt som ordfører i 1979. Han var på fiske i Finnmark, og kom heim dagen før valget.

– Det var et arbeidsuhell at jeg ble ordfører, sier han til Flatangernytt, etter å ha mottatt KS- medaljen.

– Jeg hadde ikke lokalpolitiske ambisjoner. På lokalt nivå var det klart hvem som skulle bli ordfører. Men så fikk vedkommende ny jobb og flyttet rett før valget. Da var det ingen kandidater som pekte seg ut, forteller Øyvind Mårvik.

Overtok i vanskelig tid

Han sto på ei bygdeliste, Flatanger upolitiske valgliste, og ble valgt som ordfører i det som skulle bli ei vanskelig tid for kommunen. I 1980 ble hjørnesteinsbedriften Namdalens Tresliperi, som på det meste hadde 100 ansatte, lagt ned.

Øyvind Mårvik er inne i sitt 80. år, og synes det er fint at noen setter pris på den innsatsen han har lagt ned.

– Lokalpolitikerne hadde abdisert. De var lamslåtte og apatiske. Det skortet ikke på fullmakter til ordfører og rådmann, og næringspolitikk var prioritert foran alt annet, forteller Mårvik.

– Var det ei tøff tid å være ordfører?
– Nei det trigget meg. Dette var det eneste området der jeg følte jeg kunne tilføre noe. Jeg hadde vært selvstendig næringsdrivende hele livet, og tillitsvalgt i Norges Fiskarlag. Jeg hadde en stor kontaktflate på grunn av arbeidet i Fiskarlaget, sier han.

I det politiske arbeidet kunne han trekke veksler på dette kontaktnettet. Fiskarlagsfolk var engasjert politisk på andre områder, også sentralt. Mårvik så det også som en fordel å være valgt på en bygdeliste, og ikke være nødt til å forsvare et parti, men kunne jobbe opp mot alle politiske parti.

Øivind Mårvik fylte 79 år rett før jul, men har inntil for få år siden hatt verv som leder i forliksrådet og overformynderiet. Han var leder av fiskerinemnda fra 1980 til 1995, ordfører fra 1980 til 1987, og varaordfører fra 1987 til 1991.

Han setter stor pris på KS-medaljen, som han ikke visste noe om før invitasjonen til julemiddagen med kommunestyret kom.

– Det er litt ålreit å høre at man kanskje har gjort noe til nytte for fellesskapet, sier Mårvik.

46-47 års tjeneste

Ronald Geving og Trond Strøm (begge Sp) har også vært aktive fram til i dag. Strøm er fortsatt vararepresentant i kommunestyret. Geving var fram til valget i fjor høst leder i kontrollutvalget, men nå har 76-åringen gitt seg i kommunale verv etter 46-47 års tjeneste.

Ronald Geving startet i kommunikasjonsnemnda først på 1970-tallet, og ble vara til kommunestyret i 1980. Han ble fast medlem i kommunestyret, formannskapet og varaordfører i 1984, og ordfører fra 1987 til 1995. Han fortsatte i kommunestyret enda en periode.

– Samfunnsinteressen har vært drivkrafta, sier Ronald Geving, som avsluttet med 16 år i kontrollutvalget.

Trond Strøm var ordfører fra 1999 til 2003, men startet i jordstyret fra 1980. Han ble vara til kommunestyret i 1984 og fast medlem fra 1987 til 2011. Han satt også i formannskapet og i hovedutvalget for helse og omsorg, der han var leder fra 1995 til 1999.

– Det er veldig trivelig å få en slik hederbevisning, og jeg er stolt over å få den sammen med dere tre, sa han under overrekkelsen.