– Flatanger må si nei til forlengelse av konsesjon

Torbjørn Lindseth er sjokkert og rystet etter vindkraftmøtet i formannskapet tirsdag. – Flatanger kommune må si nei til forlengelse av konsesjonen for Innvordfjellet, sier han.

Vindkraftmotstanderne møtte opp i et stort antall da Zephyr kom for å orientere om status for sine planer. Torbjørn Lindseth er svært kritisk til at formannskapet, med ett unntak, og slik han ser det, ikke hadde relevante spørsmål til selskapet.

– Zephyr gjorde for så vidt jobben sin. Men at formannskapet, med unntak av Turid Kjendlie (SV), ikke hadde et eneste kritisk spørsmål, skremmer meg mer, sier Lindseth.

– Hva vil dere gjøre framover for å stoppe Innvordfjellet vindkraftverk?
– Vi skal arbeide for at Flatanger kommune skal gjøre et vedtak om ikke å godta forlengelse av konsesjonen. Det er det eneste rette kommunen kan gjøre. Etter 2020 har Zephyr ikke konsesjon, sier Torbjørn Lindseth, som sitter i styret i den landsomfattende organisasjonen Motvind og er kjent som aksjonist i Sørmarkfjellet.

Han viser til at Flatanger sammen med Narvik er de eneste kommunene i landet som støtter vindkraftutbygging.

– 40 kommuner har underskrevet et opprop mot vindkraft. Da nasjonal ramme var på høring, valgte Flatanger kommune ikke å gi en uttalelse. Saken ble lagt fram som referatsak.

Torbjørn Lindseth mener også at kommunen kan droppe å bli med i samarbeidsrådet som Zephyr inviterte kommunen inn i. Han sier at tida har løpt fra Zephyr, og at de ikke kan få forlenget frist.

– De har ikke gjort investeringer eller hatt utlegg på Innvordfjellet. De har ikke bestemt seg for turbinleverandør. Det er ikke tatt investeringsbeslutning.  Vindkraftverket blir garantert solgt til utenlandske eiere, sier han.