Brua som ble til ei kai som ble til ingenting

DEBATT: Min oppfordring til politikere i Flatanger er å ikke stå med lua i hånden den dagen en detaljplan for Innvordfjellet vindkraftverk kommer, skriver Jan Ulvesten i dette debattinnlegget.

En moderne historie med klare paralelleler til et kjent eventyr utspiller seg nå i Flatanger.

I disse dager har Zephyr som er konsesjonshaver i Invordfjellet Vindkraftverk nettopp hatt et møte med den politiske ledelsen i Flatanger kommune. I dette møtet ble det kommunisert at Zephyr ser for seg å tranportere all turbindeler bilveien fra Namsos isteden for å ta bygge den lovte dypvannskaien på Utvorda. Det kom ingen protester fra noen av Flatangers politikere.

Skrur man klokka et stykke tilbake til den første tiden i prosjektet så erindrer kanskje noen løftene fra utbygger om å bygge en bro over Knottfjorden for å binde Nord-Flatanger og Lauvsnes sammen?  Dette var interresant nok til å vekke entusiasmen for prosjektet til mange politikere og ga prosjektet mye støtte i starten. Etter noen år så måtte utbygger si det som det var – det var ikke økonomi i prosjektet til ei bro – men kanskje en dypvannskai kunne være av interresse? Man måtte jo tross alt losse turbin-delere et sted så hvorfor ikke gjøre det på Utvorda?

Nå skal ikke undertegnede si noe om den evt nytteeffekten en slik kai kunne hatt. Men at utbygger uten protester og med et pennestrøk kan stryke lovt infrastruktur til lokalsamfunnet blir feil.

Spesielt siden det faktisk er slik at en utbygging vil ha konsekvenser for lokalsamfunnets reservevannskilde – Innvordvatnet. Behovet for reservevann er udiskutablet, vannmangler og lekkasjer helt fram til nylig har jo vist det.  Og avrenning av sedimenter og kjemikalier ved en evt utbygging vil gjøre det uaktuelt å beholde Innvordvatnets status som reservevann.

Det eneste reelle alternativet er vanntilførsel via sjøkabel fra Lauvsnes. Vann-kapasitet på Lauvsnes er jo begrenset i tørre sommere så tiltak trengs for å øke denne.  Alt dette er utgifter som man med rimelighet kan kreve at Zephyr skal dekke ved en evt. utbygging. Både for å kompensere lokalsamfunnet for frafall av en kai og fordi reservevannskilden blir borte.

Min oppfordring til politikere i Flatanger er å IKKE stå med lua i hånden den dagen en detaljplan for Innvordfjellet vindkraftverk kommer.  Start debatten på forhånd og signaliser tidligst mulig krav til utbygger, da er det mye letter å få medhold i dem.

Av Jan Ulvesten, hytteeier Flatanger