Rognkjeksens dag sender direkte

I dag, torsdag, samles forskere, fagfolk og andre interesserte fra havbruksnæringa til historiens første «Rognkjeksens dag» i Flatanger. Se direkteoverføring fra konferansen her.

På programmet står en rekke fagforedrag, der flere flatangringer er sentrale. Blant annet skal doktorgradskandidat Fredrik Staven holde et innlegg om stress og tilvenning til et liv med laksen.

Produksjonsbiolog Nina S. Iversen skal orientere om produksjonen av rognkjeks ved Namdal Rensefisk, og flere forskere og ansatte fra Aqua Kompetanse skal i ilden.

Fagseminaret arrangeres av Aqua-Kompetanse, Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk. Seminaret ble raskt fulltegnet, og blir derfor streamet av Camerat.

Seminaret og direktesendinga starter kl. 11.00.

Programmet:

10:30 Registrering og smørbrød/kaffe/te

11:00 Velkommen
Marthe Austad (rensefisk-koordinator, Aqua Kompetanse AS) og Ole Martin Løfsnæs (driftsleder, Namdal Rensefisk AS)

11:15 Produksjon av rognkjeks ved Namdal Rensefisk
Nina S. Iversen (produksjonsbiolog, Namdal Rensefisk AS)

11:30 Avlsarbeid på rognkjeks
Maren Mommens, Ph.D. (seniorforsker, AquaGen AS)

11:45 Startfôring av rognkjeks med levende fôr
Nils Tokle, Ph.D. (CTO, Planktonic AS)

12:00 PAUSE

12:20 Status CycLus – Optimalisert bruk av rognkjeks i bekjempelse av lakselus i lakseoppdrett
Eskil Bendiksen (trainee, Aqua Kompetanse AS)

12:35 Variasjon i valg av diett hos rognkjeks i merd
Lauris Boissonnot, Ph.D. (FoU-koordinator, Aqua Kompetanse AS)

12:50 Fiskehelse og fiskevelferd hos rognkjeks
Kristian Aalberg (veterinær, Aqua Kompetanse AS)

13:10 LUNSJ

14:10 Stress og tilvenning til et liv med laksen
Fredrik Staven (doktorgradskandidat, Aqua Kompetanse AS og Nord universitet)

14:25 Gjenfangst av rognkjeks – hvorfor, når og hvordan
Eskil Bendiksen (trainee, Aqua Kompetanse AS)

14:40 Brukererfaringer fra Emilsen Fisk AS
Rasmus H. Larsen (driftsleder, Emilsen Fisk AS)

14:55 Rognkjeks som prevensjonsmiddel – et år med oppfølging oppsummert Marthe Austad (rensefisk-koordinator, Aqua Kompetanse AS)

15:10 Omvisning på Namdal Rensefisk og mingling med kaffe/te

16:30 SLUTT