– Et lokalsamfunn som satser på barn og unge

Biskop Herborg Finnset var imponert over satsinga på barn og unge da hun besøkte Flatanger denne uka.

– Jeg har sett et lokalsamfunn som satser offensivt på barn og unge. Det er et målrettet blikk på gode oppvekstvilkår, og det er kjempefint, sier Herborg Finnset til Flatangernytt.

Biskopen er for tida på bispevisitas i Midtre Namdal. Onsdag fikk Flatanger besøk, og det var første gang den nye biskopen besøkte kystkommunen. Herborg Finnset, opprinnelig fra Sørreisa, ble vigslet til biskop i september 2017.

Første gang i Flatanger

– Dette er første gang jeg besøker Flatanger. Det blir som en oppdagelsesferd, sier biskopen, som var spesielt imponert over byggeaktiviteten, både på pleie- og omsorgstunet og barnehagen. Skolen og idrettshallen er også av nyere dato.

Siste bispevisitas var med Finn Wagle i 2005, men siste besøk av en biskop var i februar 2014, da Tor Singsaas, besøkte Flatanger i forbindelse med storbrannen og møtte dem som ble rammet.

Biskop Herborg Finnset hadde et hektisk program under sitt dagsbesøk, der mye tid var satt av til å møte de yngste.

Kreativ etter skoletid

Da vi traff henne, besøkte hun trosopplæringa «Kreativ etter skoletid», som er et tilbud for barn fra 1. til 4. klasse. Denne onsdagen deltok 13 barn, og ansvarlig for opplegget er Anne Lise Voll, som er menighetspedagog.

– Jeg er glad for å se hennes måte å arbeide på. De starter med en bibelfortelling, som de bruker som utgangspunkt for en samtale. Så har de kreative aktiviteter etterpå, og i dag lager de handlenett, sier Herborg Finnset, som gikk rundt og snakket med alle ungene som jobbet med sine prosjekter.

Lovise og Mia-Kristine sammen med biskop Herborg Finnset, som var interessert i å høre hva de laget.

Bispevisitasen har to formål: Det ene er kontakt og oppfølging av de ansatte og menigheten. Det andre er samfunnskontakten, møte med kommunen, samarbeidspartnere – og innbyggerne.

Hektisk program

Onsdagen startet i Løvøy kirke med møte med kirkeforeninga og menighetsrådet. – Det er veldig artig å se hvordan de jobber i lag her, sier biskopen.

Biskop Herborg Finnseth besøkte pleie- og omsorgstunet, der hun holdt andakt. (Foto: Inge Torset, Nidaros bispedømme)

Deretter gikk turen til pleie- og omsorgstunet, der biskopen holdt en andakt. Så gikk turen til barnehagen og skolen, der hun møtte barna og svarte på spørsmål.

– Møtene med barna er på barns premisser, og det er veldig artig. På mellomtrinnet stilte de spørsmål, og de var opptatt av hva jeg gjør og hvorfor jeg ville bli biskop, sier Herborg Finnset.

Da hun spurte ungene om de visste hvor mange av landets 12 biskoper som er kvinner, var det få som visste svaret.

– Vet du det? spør biskopen
– Nei… Fem kanskje, tipper Flatangernytt.
– Akkurat nå er det sju, sier Herborg Finnset.

Ny sokneprest

– Hvordan står kirken i Flatanger?
– Medlemstallet er høyt. Flatanger har hatt en prest som har vært her lenge, stått for kontinuitet og gjort et solid arbeid, sier biskopen.

Torgeir Liasjø ble pensjonist i høst, men det er nå ansatt en ny sokneprest, Daniel Spjøtvold, som starter 1. desember. Han er i dag sokneprest i Søre Trysil.

– Det betyr trygghet å ha sin egen prest, og spesielt betyr det mye på mindre steder, sier Finnset, som er glad det ordnet seg etter andre utlysning.

Av Flatangers 1107 innbyggere, er 913 medlemmer av Den norske kirke. Det tilsvarer 82,9 prosent.

Som for andre kommuner, har besøket i kirka gått ned også i Flatanger. I fjor var det 1.445 besøkende på gudstjenester, en nedgang på drøyt 600 fra 2016.

Biskop Herborg Finnseth avsluttet bispevisitasen i Flatanger med å delta på kulturkvelden i Vik kirke. (Foto: Inge Torset)

– Interessert biskop

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås var med på deler av programmet onsdag, og kommunen hadde lunsj med biskopen med følge der aktuelle saker ble diskutert.

– Det har vært en interessant og trivelig dag. Det er flott å ha en biskop som er så interessert i samfunnet og bygda, og at er artig å vise fram alle  nybyggene, sier Bjørkås.

Biskopens lange dag i Flatanger ble avsluttet med kulturkveld i Vik kirke.