– Ei fantastisk utvikling

Vekst og lokal verdiskaping var blant temaene da statssekretær Roy Angelvik (Frp) i Fiskeridepartementet besøkte Flatanger mandag.

Han var invitert av Flatanger Frp, og besøkte en rekke bedrifter innen havbruk og hadde et møte med kommuneledelsen.

– Flatanger har siden 2015 hatt en fantastisk utvikling. Det er mange dyktige, lokale verdiskapere som er med og bidrar, sier Roy Angelvik til Flatangernytt.

Han kjenner Flatanger og flatangringer godt fra før, etter mange år som statssekretær for flere fiskeriministre. Angelvik var blant annet med til Flatanger da Per Sandberg som fiskeriminister foretok den offisielle åpninga av Namdal Rensefisk i 2016.

Lokal verdiskaping

– En ting er at oppdretterne produserer et fantastisk produkt. Men så har vi servicenæringa og utviklingsmiljøet generelt. En skal heller ikke undervurdere den lokale verdiskapinga, som gjør at rørleggere, snekkere og andre kan etablere nye bedrifter fordi sjømatnæringa er til stede i kommunen. Man samarbeider om korps og idrettsanlegg, og det som skjer i lokalmiljøet. Det er jo fantastisk, og noe man skal ha med seg i den store samfunnsdebatten, sier statssekretæren.

I løpet av mandagen besøkte han Bjørøya, Namdal Rensefisk, AQS og Flatanger Settefisk. Varaordfører Lars Haagensen, som også er leder i Flatanger Frp, sier det er viktig å vise fram hva kommunen har, og hvor dyktig kommunen og næringslivet har vært.

– Det er artig å invitere sentrale politikere, og det er viktig at de får innspill fra grasrota, sier han.

Ønsker vekst

De fleste som fikk besøk, hadde aktuelle ting de ønsket å drøfte med statssekretæren.

– Hvilke innspill fikk du?

– Innspillene var at næringa ønsker muligheter til å vokse. Den ønsker muligheter til å bli større og få lov til å produsere en større andel av maten, og den ønsker forenkling. Vi snakket også mye om lokal verdiskaping. Næringa gjør mye bra langs kysten, men er kanskje ikke like flink til å fortelle de gode historiene. Det har vi snakket mye om i dag, sier Roy Angelvik.