Biskopen besøker Flatanger

Biskop Herborg Finnset kommer onsdag på besøk til Flatanger, hvor hun vil treffe ansatte i kirken og besøke skolen, barnehagen og pleie- og omsorgstunet.

Herborg Finnset er på bispevisitas i Midtre Namdal, og startet tirsdag i Vemundvik. Onsdag går turen til Flatanger. Her står følgende på programmet:

  • Omvisning i Løvøy kirke
  • Besøk på Flatanger pleie- og omsorgstun
  • Lunsjmøte med kommunen
  • Møte med elever og ansatte på Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter
  • Møte med barnehagebarn og ansatte på Vangan barnehage
  • Besøk på trosopplæringa «Kreativ etter skoletid»
  • Buffé med menighetsrådet
  • Kulturkveld i Vik kirke

Visitasen har fått et tema: «Virkelighet og visjon – ambisjoner, realiteter og muligheter for menighetene i Midtre Namdal».

I alt seks sokn i Midtre Namdal for besøk denne gangen. Ifølge bispekontoret er det et ønske at menighetenes ansatte og tillitsvalgte sammen med prost og biskop skal utgjøre et arbeidsfellesskap.

«Vi skal sammen med menighetene samles om Guds ord og minne hverandre om Guds godhet og nåde. Gjennom forkynnelse, samtaler og arbeidsfellesskap skal visitasen bidra til refleksjon om å være kirke, menighet og kirkelige medarbeidere i våre lokalsamfunn,» uttaler bispekontoret i forkant av bispevisitasen, som avsluttes med visitasgudstjeneste i Namsos kirke 24. november.