7,8 millioner fra Havbruksfondet

Flatanger kommune får 7,8 millioner kroner fra Havbruksfondet i år – langt mer enn kommunen hadde regnet med.

Det kom fram under kommunestyremøtet nylig, samme dag som beløpene til kommunene ble offentliggjort.

– Dette er veldig positivt og kjærkomment når vi skal prioritere oppgaver framover, sa ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp).

I fjor fikk Flatanger 34,7 millioner kroner fra Havbruksfondet, og hadde ikke regnet med noe stort beløp i år. Men det viser seg at det er etablert nye lokaliteter eller utvidet eksisterende, slik at det drypper litt på Flatanger også i år.

Penger for å legge til rette

I år fordeles 458 millioner kroner til 166 kommuner og 10 fylkeskommuner.

– Igjen får kommunene som legger til rette for havbruk, en velfortjent belønning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

Nest mest i Trøndelag

Flatanger får 5 millioner kroner for nye eller utvidede lokaliteter, og vel 2,8 millioner i ordinær utbetaling basert på maksimalt tillatt biomasse (MTB). Total utbetaling blir altså på 7.845.623 kroner.

I Trøndelag var det bare Frøya som får en større utbetaling fra Havbruksfondet i år enn Flatanger. Frøya fikk 13,4 millioner kroner.