Valgt som ordfører og varaordfører

Olav Jørgen Bjørkås (Sp) ble valgt som ordfører og Lars Haagensen (Frp) som varaordfører for de neste fire årene da det nye Flatanger kommunestyre hadde sitt først møte torsdag.

Som ventet ble Bjørkås gjenvalgt, og får dermed sin tredje periode som ordfører. Lars Haagensen (Frp) ble valgt som ny varaordfører.

De tre partiene Sp, Frp og Høyre inngikk en politisk avtale etter valget, der både Sp og Frp gikk fram med ett mandat hver.

Det betyr at Sp og Høyre har byttet ut Ap som samarbeidsparti i forrige periode til fordel for Frp de neste fire årene.

Under valget av ordfører og varaordfører ble det ikke fremmet motkandidater, men SV og Ap valgte å signalisere sin uenighet i valget med å stemme blankt. Ordfører og varaordfører ble dermed valgt med 10 stemmer.

Nytt formannskap

De to blir medlemmer av det nye formannskapet, som i tillegg vil bestå av Caterina Kvaløsæter (Sp), Knut Staven (H) og Turid Kjendlie (SV). De tre siste ble valgt samlet og fikk 15 stemmer.

I formannnskapet: Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp).

I formannskapet: Lars Haagensen (Frp).

I formannskapet: Knut Staven (H)

I formannskapet: Turid Kjendlie (SV)

I formannskapet:: Caterina Kvaløsæter

Anne Elisabeth Skjørholm (Ap) ble første varamedlem i formannskapet, valgt på en fellesliste for Sp, Frp, H og Ap. Vara for SV ble Ida Magrit Lindstad Angen.

– Ære og glede

Olav Jørgen Bjørkås er sier det er en ære og glede å bli gjenvalgt.

– Jeg er ydmyk overfor en sånn oppgave. Med det valgresultatet Sp fikk, er det ikke vanskelig å engasjere seg for en ny periode. sier Bjørkås.

Den nye konstellasjonen har ti mandat i kommunestyret, mens Ap og SV har fem. Ap gikk tilbake med ett mandat og fikk to representanter, mens SV gikk fram fra to til tre.

Frp-leder i hovedutvalg

Geir-Tore Olsen blir ny leder av hovedutvalget for næring, miljø og teknisk.

Under kommunestyret ble nytt hovedutvalg for næring, miljø og teknisk valgt. Frps Geir-Tore Olsen ble valgt som leder, mens Caterina Kvaløsæter (Sp) ble nestleder. Øvrige medlemmer ble: Tommy Holberg Lindseth (Sp), Magnar Sivertsen (Sp), Sondre Johnsrud (H), Anne Elisabeth Skjørholm (Ap) og Ida Magrit Lindstad Angen.

Kari Leknes (SV) ble valgt som leder av kontrollutvalget. Det vil i tillegg bestå av: Nestleder Susann Aagård Skotnes (H), Fredrik Dahle Klocke (Ap), som er kommunestyrets representant, Maren Nordhus (Sp) og Håvard Haarstadstrand (Frp).

Ordføreren ble valgt som utsending til KS, med varaordfører som vararepresentant.

Ordføreren og Caterina Kvaløsæter ble valgt som representanter i Namdal regionråd.