Ordfører-ros for flott Flatanger-reklame

Flatanger har den siste tida fått flott omtale i både Safari Norge på NRK Fjernsynet og i The New York Times. Mannen bak, Ole Martin Dahle, fikk nylig blomster for innsatsen av ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

– Jeg vil takke for innsatsen, og for den gode Flatanger-reklamen, sa Bjørkås, da han overrakte en bukett roser til ørnemannen.

Han trakk spesielt fram NRKs nye serie Safari Norge. Der var Erlend Elias gjest hos Ole Martin. Gjennom 40 minutter fikk seerne se mye av Flatanger, og Erlend Elias fikk fotografere både havørn, elg, rådyr og småfugler.

Flatanger-reklame hver dag

– Vi vet jo at du driver Flatanger-reklame hver dag. Men når vi får se et sånt program på tv, får vi se hvordan du gjør det – og det er utrolig artig, sa Olav Jørgen Bjørkås.

Ole Martin Dahle syntes det var artig å få en slik oppmerksomhet fra kommunen.

– Det er mange som er flinke til å drive reklame for Flatanger. Ungdommer flytter  heim, og det sitter for eksempel en i Havbruksparken og tar doktorgrad. Vi har mange som utmerker seg på mange områder, og det er flere som kunne fått et klapp på skulderen, sier Ole Martin.

Da fotograf Paolo Pellegrin i New York Times skulle velge seg et eksotisk sted å besøke, valgte han Flatanger. Over 10 sider i magasinet søndag 29. september ble Flatanger-bilder av havørn, måse – og Ole Martin – presentert.

Unik jobb

Han sier han har en unik jobb, der de som kommer på besøk er fotografer og journalister som har som sitt oppdrag å fortelle om Flatanger.

– Jeg har holdt på i snart 15 år, og kontinuitet i næringen er viktig, sier Ole Martin, som har fått et stort kontaktnett over hele verden blant naturfotografer.

Han takket også kommunen for at han i 2004 fikk permisjon fra jobben som landbruksvikar, for å prøve ut ideen om guiding og fotosafari med havørn som spesiale.

– Uten den velviljen er det ikke sikkert jeg hadde vært der jeg er i dag, sa Ole Martin. Han sa opp jobben i 2006 og satset for fullt på eget firma, Norway Nature, som han i dag driver sammen med kona Wenche Dahle og med Bjørøya AS som medeier og samarbeidspartner.