Uenige om å ta opp igjen vindkraftsaken

Lars Haagensen (Frp) beskyldte SV for å servere valgflesk da SV gikk inn for å  stoppe vindkraftutbygginga på Innvordfjellet. – Billig poeng, svarte Turid Kjendlie (SV).

Temperaturen under valgmøtet i Lauvsnes samfunnshus fredag kveld steg et par hakk da Frp og SV barket sammen om vindkraft.

Men ellers var møtet preget av en saklig tone og lite uenighet. Svend Aagård styrte debatten gjennom en rekke tema, og de rundt 80 tilhørerne i salen fikk høre hva listetoppene mente om ulike saker.

SV vil stanse Innvordfjellet

Vindkraft kom ikke til å prege debatten slik en kanskje skulle tro, men utspillet fra SV om at det nye kommunestyret må fatte nytt vedtak og oppfordre til stans av utbygginga både på Sørmarkfjellet og Innvordfjellet, ble ikke godt mottatt av alle.

– Politikerne må bøye seg for flertallet. Vi var imot, men vedtaket ble endret. Det er bare valgflesk å gå ut i Flatangernytt og si at dere skal stoppe Innvordfjellet. Hva med eventuelle krav mot kommunen? Dere må sjekke sånt før dere går ut og sier dere skal stoppe noe. Frøya fikk et erstatningskrav på 300 mililoner kroner, sa Lars Haagensen.

– Vi har ikke myndighet til å stoppe utbygginga. Men det er klart vi har lov til å ta opp saken igjen, når det foreligger ny informasjon og kunnskap, sa Turid Kjendlie.

Hun påpekte at SV var for vindkraft, men ikke i uberørte fjell. – Det er et billig poeng å si at det er valgflesk, sa SVs toppkandidat.

Rundt 80 personer møtte opp til valgdebatten i samfunnshuset.

Ikke stolt av vedtaket

Olav Jørgen Bjørkås (Sp), ordfører de siste to periodene, sa at Sp, Ap og SV satt sammen i regjering da konsesjonen til Sørmarkfjellet ble gitt.

– Det stilles spørsmål ved vedtaket som ble gjort i Flatanger. Det var en spesiell sak, og det ble gjort nytt vedtak etter et benkeforslag. Det er jeg ikke stolt av. Saken ble tatt opp på nytt, men stemmetallet var det samme. Vedtaket som ble gjort i det møtet kan kritiseres. Det var en orienteringssak, og det var anledning til å gjøre vedtak, sa Bjørkås.

Møtet han henviste til, var desembermøtet i kommunestyret i 2010. Kommunestyret hadde i forrige periode sagt nei til vindkraft på Sørmarkfjellet. Men i dette møtet ble det fremmet benkeforslag om sende en ny uttalelse der kommunen skulle stille seg positiv til vindkraftverk på Sørmarkfjellet.

– Kan flire hele veien til banken

Ida-Magrit Lindstad Angen, SVs andrekandidat, kritiserte miljøundersøkelsene som ble gjort i forkant, og mente de ikke var verdt noen ting.

– Klimaprofitørene kan flire hele veien til banken, sa hun.

Under tema økonomi senere i debatten ble det spørsmål om hva vindkrafta vil gi av inntekter til kommunen. Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) sa at det ville bli 5 millioner kroner hvert år de første ti åra.

Lars Haagensen sa at han ville at disse pengene skulle øremerkes vei Sitter-Lauvsnes.

Uenige om eiendomsskatt

Han ville fjerne eiendomsskatten fordi den er usosial, men ville bebeholde eiendomsskatt for verker og bruk – slik at kommunen får inntekter fra vindkraftverk.

Knut Staven, Høyres førstekandidat, sa at han også ønsket å fjerne eiendomsskatten. Men samtidig er det eneste inntekt kommunen har mulighet til å ta inn, og den er viktig for å beholde tjenestene i kommunen.

– Vi jubler ikke over eiendomsskatten, men vi har ikke funnet alternative måter å ta inn pengene på, sa Øivind Strøm (Sp).

Lars Haagensen sa at han ville snu alle steiner i kommunen for å finne innsparinger, før han ville godta eiendomsskatt.

– Jeg tror alle steiner er snudd, både en og to ganger. Budsjettet må ned med 2 millioner kroner, og da må vi beholde eiendomsskatten, sa Turid Kjendlie (SV).

Bjørkås sa at Siv Jensen har redusert kommunens eiendomsskatt med 1,5 millioner kroner neste år, samtidig som kommunen får stadig nye oppgaver som den ikke får penger til.

Kjempe for ambulansen

Høyres andrekandidat Kine Løfsnæs Sivertsen sa at det er viktig at Flatanger beholder ambulansen. Hun mente det ikke var en selvfølge at den er trygg, og at det er viktig å være i forkant om den skal beholdes.

– Vi har ingen garanti for ambulansen, og blir vi rammet, må vi kjempe, sa ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp).

Kunstgressbane

Fredrik Dahle Klocke (Ap) mente det var viktig å legge til rette for andre idretter enn fotball når det nye idrettsanlegget med kunstgressbane på Lauvsnes planlegges.

Lars Haagensen (Frp) mente det var bare å sette i gang. Han mente at kunstgressbanen må bygges som trinn 1, og så fikk løpebane og andre aktiviteter komme i byggetrinn 2.

– Vi må se på helheten. Det er mange unger som spiller fotball, men det er også mange som ikke ønsker å spille fotball. Vi må legge til rette for et flerbruksanlegg, sa Anne Elisabeth Skjørholm, Aps ordførerkandidat.

Hun fikk støtte fra Ida-Magrit Lindstad Angen (SV), som mente det var viktig at et nytt anlegg favner alle.

Møteleder Svend Aagård spurte om framdrifta og om avtalene med grunneier var på plass. Olav Jørgen Bjørkås sa at bygginga burde komme i gang i høst, slik at det kunne legges kunstgress til våren og banen tas i bruk neste sesong. Men han svarte ikke direkte på om avtalene var i orden.

SV Turid Kjendlie ville ikke støtte veibygging gjennom Skjellådalen naturreservat.

Uenige om vei til Osen

SV og Sp hadde ulikt syn på om det var rett å få lov til å bygge vei fra Flatanger til Osen gjennom en del av Skjellådalen naturreservat.

Turid Kjendlie (SV) sa at de ikke kunne støtte bygging av vei som berørte naturreservatet.

– Der er vi grunnleggende uenige med SV. Eneste mulighet for å bygge vei, er gjennom Skjellådalen. Vernekvaliteten kan bestå selv om det bygges vei. 25.000 mål er vernet i Flatanger, og vi har tatt vår del av kaka, sa Øivind Strøm (Sp).

Olav Jørgen Bjørkås fant det merkelig at SV nå sa nei, siden vedtakene om å jobbe for vei til Osen var enstemmige i kommunestyret.

Knut Staven (H) sa at de støttet veg til Osen, mens Anne Elisabeth Skjørholm (Ap) mente den var lite realiserbar.

Bredbånd til alle?

På spørsmål om hvem som bør prioriteres for å få bredbånd, svarte Knut Staven at Høyre ville jobbe for bredbånd i grendene. Han ville øremerke deler av havbruksfondet til bredbånd.

Knut Staven (H) ville øremerke deler av havbruksfondet til bredbånd. Til venstre Lars Haagensen (Frp) og Kine Løfsnæs Siversten (H).

Øivind Strøm mente det ikke var lett, men mente at et gjennombrudd var nært forestående. Men alle vil ikke få bredbånd. Noen må nøye seg med gode mobile løsninger, mente Strøm.

Politikerne var også innom tema som oppdrett, turisme og andre tema i den drøye to timer lange debatten. Mot slutten slapp også publikum til med spørsmål.

Savnet debatt om helse

Ragnhild Sivertsen spurte om hvor helsesaker ble diskutert, etter at hovedutvalget forsvant. Hun sa at det er altfor lite fagfolk i Flatanger, og minnet om at dette området må diskuteres av politikerne.

– Jeg deler bekymringene. Sakene fra helse og omsorg ble lagt inn i formannskapet, og da fikk vi ikke samme kvalitet på helsesaker som tidligere, sa Lars Haagensen.

Ungdommene møtte også opp for å høre på debatten. Fra venstre: Oda Ruud Kristiansen, Sander Hanssen, Ylva Haagensen, Magnus Tyldum Ribsskog, Olve Wibstad, Hanne Marie Tyldum Ribsskog, Ariel Lein og Mats Fornes Hustad.

Hanne Marie Tyldum Ribsskog sa at ungdomsklubben ikke er pusset opp på mange år, og hun inviterte politikerne ned på ungdomsklubben etter møtet.

Fredrik Dahle Klocke (Ap) sa at klubben må pusses opp, og ungdommene må ha en plass å samles som er trivelig.

Prisverdig dugnadsinnsats

Torbjørn Lindseth sa han var uenig med alle i panelet, men om man var uenig, betyr det ikke at begge parter er idioter.

– Vi som ikke er kommunepolitikere, må huske at det er masse dugnadsarbeid som blir gjort av våre sambygdinger, og det er veldig prisverdig, sa han.

Lindseth etterlyste svar på hvor mye eiendomsskatt som vil komme som følge av vindkraftutbygginga på Sørmarkfjellet, og mente det ikke fantes noen sikre tall. Han mente også det var kontraktbrudd, når det faller svært lite arbeid på lokale aktører.

– Når investeringa er gjort, skal den takseres og det kan kreves eiendomsskatt. Når det ikke kan sies eksakt hvor stor eiendomsskatten blir, er det fordi det må takseres først, sa Olav Jørgen Bjørkås.