Til sykehus med røykskader

En mann ble fløyet med luftambulansen til sykehus med røykskader etter en brann i et bolighus i Vedvika i Flatanger mandag kveld.

Brannvesenet klarte å berge bolighuset med to leiligheter. Men det er omfattende brann-, røyk og vannskader i sokkeletasjen og røykskader i hovedetasjen, opplyser utrykningsleder Marius Olsen i Flatanger brann- og redningsvesen.

Brannen ble meldt i 18-tida mandag, og både ambulanse og brannvesenet rykket med alt av biler og mannskap.

Fikk ikke utvikle seg

Brannmannskap bosatt på Vik var først framme, og da brannbilen med skumutstyr og tankbilen fra Lauvsnes kom fra, var brannen ennå på et tidlig stadium.

– Leiligheta var ganske tett slik at brannen fikk ikke utviklet seg. Et vindu sprakk da vi kom fram, og vi angrep brannen gjennom vinduet. Vi fikk ventilert ut røyken, samtidig som vi gikk inn med røykdykkere, sier Marius Olsen.

Veien fram til Vedvika var dårlig forfatning, men brannvesenet kom fram i tide. (Foto: Flatanger brann- og redningsvesen)

Han sier at brannvesenet fikk god bruk for skumutstyret, som er langt mer effektivt enn bare vann. Det gikk greit å få kontroll over brannen, men det er altså omfattende skader i huset.

En mann fikk i seg en del røyk og ble kjørt i ambulanse til Lauvsnes, der han ble hentet med luftambulansen. Tilstanden var mandag kveld ukjent.

Restverdiredning fra Steinkjer ble rekvirert for å prøve å berge mest mulig av verdiene i huset.

Vei i dårlig stand

Veien fra Vik til Vedvika, Vedvikveien, er for tida i dårlig forfatning, noe som kunne ha skapt store problemer for brannvesenet.

– Veien var en utfordring. Den var nesten ikke kjørbar, og måtte repareres før vi kunne returnere, sier Marius Olsen.

Deler av veien har glidd ut, og det har pågått et arbeid med å kjøre stein for å fylle opp. Tungtransporten har gjort at veien var svært oppkjørt og hullete.