Stor oppslutning om valget

Flatangringene har strømmet til valglokalene. Hele 73 prosent av alle som kan stemme, har valgt å delta i årets kommunevalg.

Flatanger har i år 910 stemmeberettigede. Av disse har hele 652 stemt.

Det gir en valgdeltakelse på 73 prosent, noe som er helt i Norges-toppen. Snittet for landet var 64,2 prosent da 88 prosent av stemmene var talt opp i natt.

Til sammenlikning var frammøteprosenten på bare 65,6 prosent i Flatanger ved forrige kommunevalg i 2015.

Blant de mange som møtte opp i valglokalet på Lauvsnes for å stemme, var Marija Sapkiene. Hun stemte for andre gang i lokalvalget i Flatanger.

– Det var lett å bestemme seg, sier hun.

Som innflytter synes hun det er viktig å stemme og involvere seg i det som skjer i kommunen.

– Det er veldig viktig for å bli inkludert i Flatanger, sier Marija.

Terje Fallet hadde ingen problemer med å bestemme seg.

Terje Fallet syntes heller ikke det var vanskelig å bestemme seg for hvilken stemmeseddel han skulle putte i urna.

– Nei, det gikk bra greit.

– Hva synes du om valgkampen?
– Det har vært mest nasjonalt, og litt lite lokalt. Jeg var på valgmøte i samfunnshuset, men ble litt skuffet. Det skulle vært mer fart og diskusjon, sier Terje Fallet.

Det var også kirkevalg mandag, og det var også stor oppslutning om valget av kommunestyre og bispedømmeråd.

Morten Kristiansen, Klara Dahle og Gunn Ida Magnussen tok imot stemmene i kirkevalget.