Nytt menighetsråd valgt

På valgdagen var det også kirkevalg, med valg av nytt menighetsråd og bispedømmeråd. Dagens leder Aud Høstland ble gjenvalgt i Flatanger menighetsråd.

Oppslutninga om kirkevalget ble på 30 prosent, og det er en stor økning fra forrige valg.

Følgende ble valgt inn i Flatanger menighetsråd:

1.       Aud Rigmor Høstland
2.       Arve Olav Olsen
3.       Helge Staven
4.       Kari Leknes
5.       Ingvild Olsen
6.       Anna Rian

Varamedlemmer:

1.       Kjell Aagård
2.       Steinar Olsen
3.       Gunn Ida Magnussen
4.       Klara Olive Dahle
5.       Solveig Irene Flore

Det nye menighetsrådet tiltrer fra 1. november.

I oktober blir det kurs for alle nye menighetsråd i Midtre Namdal.