Kunstgressbanen er finansiert

Flatanger kommune er tildelt spillemidler til å bygge kunstgressbane – men ikke løpebane. For selve kunstgressbanen er finansieringa i boks.

– Vi søkte om spillemidler for kunstgressbane og 110 meter løpebane. Men vi fikk tildelt midler bare til kunstgressbanen, sier rådmann Rune Strøm.

Etter valgdebatten i samfunnshuset fredag, har debatten gått i sosiale medier om bygging av kunstgressbane.

I debatten sa SV og Ap at de ønsket et mer komplett anlegg med tilbud for andre idretter enn fotball. Frp mente det var bare å bygge nå, og heller ta dette i andre byggetrinn.

Avviser at de vil utsette bygging

Flatanger Frp skriver på sin Facebook-side at SV og Ap vil utsette bygginga og vente til det er samlet inn nok penger til løpebane.

Anne Elisabeth Skjørholm avviser at Ap vil utsette bygging av kunstgressbanen.

Dette benekter Ap og SV. Anne Elisabeth Skjørholm, Aps førstekandidat, skriver at Ap ikke ønsker å stoppe utbygginga av kunstgressbanen.

– Det som ble kommunisert er at vi ønsker en bane, men at vi er opptatt av at det skal legges til rette for at anlegget skal kunne brukes til flere aktiviteter som for eksempel friidrett. Dette er også i tråd med føringene som næringslivet har kommet med som sponsor, skriver hun på Facebook.

SVs førstekandidat Turid Kjendlie sier at Flatanger SV ønsker et allsidig idrettsanlegg og en sosial møteplass.

– Dersom en inngår forpliktende avtale om en trinnvis utbygging, vil ikke vi stille oss avvisende til å starte første trinn. At miljøhensyn tillegges stor vekt, er imidlertid svært viktig, sier hun.

Rådmann Rune Strøm sier at kunstgressbanen er finansiert, men at kommunen ikke fikk penger til løpebane.

Kan starte i høst

Rådmann Rune Strøm opplyser at Flatanger kommune i mai fikk tilsagn om 3,24 millioner kroner i spillemidler. Det ble søkt om spillemidler til kunstgressbane inkludert løpebane, men det ble gitt penger bare til selve fotballbanen.

Kommunen har fra før bevilget penger til bygging av kunstgressbane i budsjettet, og det er gitt tilsagn om sponsormidler.

– Vi har finansiering for selve kunstgressbanen, sier Rune Strøm.

Den er beregnet å koste 10,9 millioner kroner inkludert moms. I tillegg har kommunen satt av penger til å kjøpe grunn. Prisen der er ikke klar. Valg av dekke vil også kunne påvirke den endelige prisen for banen.

Dialog om grunnerverv

– Hvordan går det med grunnervervet?
– Det ser ut til å gå i orden, sier Rune Strøm. Kommunen er i dialog med partene og han tror det vil ordne seg.

Før bygging kan starte, må det lages reguleringsplan og prosjektet må detaljplanlegges. Området er avsatt til idrettsanlegg i arealplanen.

Kunstgressbanen er planlagt ved Lauvsnes skole, og vil ta noe mer plass enn denne montasjen viser. Skal den utvides med løpebane hele veien rundt, må den utvides ytterligere. (Montasje: Lindseth/Kim Aakervik)

Detaljprosjektet må ut på anbud, og reguleringsplanen tar sin tid. Skal arbeidet komme i gang i høst, må det gis dispensasjon.

Start i høst?

– Målet er å få til grovfylling i løpet av høsten eller tidlig vinter, sier Rune Strøm.

Han mener å ha kommunestyret i ryggen i forhold til at banen skal bygges, ettersom kommunestyret i budsjettbehandlinga vedtok bygging.

– Kommunestyret sier at vi skal bygge med det mest mulig miljøriktige dekke. Det samme sier Bjørøya AS. Vi har ennå ikke tatt stilling til type dekke, sier Rune Strøm.

Kommunen har vært i møter med hovedsponsor Bjørøya, og selskapet stiller ikke som krav at det fra dag én er mer enn en kunstgressbane. Men Bjørøya mener at området på sikt må utvides videre, opplyser rådmannen