Innvordfjellet kan bli skrinlagt

Planene for Innvordfjellet vindkraftverk kan bli skrinlagt, eller i alle fall utsatt til 2028. Årsaken er manglende nettkapasitet.

Kraften fra Innvordfjellet må gå via transformatorstasjonen i Namsos før den går ut på nettet. Men der er det ikke kapasitet, etter at vindkraftverkene på Fosen og Sørmarkfjellet er bygd ut.

Innvordfjellet hvor vindkraftverket er planlagt.

Statnett har nylig kommet fram til denne konklusjonen, skriver Adresseavisen (krever innlogging).

– Vi tar til etterretning av Statnett sier det er fullt i Namsos, sier administrerende direktør Olav Rommetveit i Zephyr til avisa.

Han opplyser at Innvordfjellet ikke er skrinlagt ennå. Selskapet vil be Statkraft om noen avklaringer.

Kartet viser Innvordfjellet vindkraft (Kart: Rambøll)

– En gang i framtiden kommer det jo til å bli nettkapasitet. Om vi skal vente på det, er en fortløpende vurdering. I 2028 skal det i hvert fall være kapasitet, sier Rommetveit til Adressa.

Først når linjenettet mellom Åfjord og Sildal/Surna er ferdig utbygd i 2028, vil det bli kapasitet til å ta imot kraften fra et eventuelt vindkraftverk på Innvordfjellet.

Rommetveit har tidligere uttalt til Klassekampen at det er usikkert om planene lar seg gjennomføre, og at de uansett ikke rekker fristen som er satt for å nyte godt av ordningen med grønne sertifikat.

Men de siste opplysningene fra Statnett, er altså prosjektet skjøvet ytterligere ut i tid.