Brannpumpe tatt fra brannhenger

Da brannvesenets depotstyrke fra Vik kom fram til brannen i Vedvika mandag og åpnet hengeren, var pumpen og sugeslangen borte.  De kunne dermed ikke starte slokking.

– Det hadde ingen virkning for utfallet mandag, men det kunne det lett ha fått med tanke på avstanden fra Lauvsnes til Vedvika, sier utrykningsleder Marius Olsen i Flatanger brann- og redningsvesen.

Brannvesenet klarte å berge huset i Vedvika, men de første som kom fram sto uten noe å hjelpe seg med da brannpumpa var fjernet fra utrykningshengeren. (Foto: Flatanger brann- og redningsvesen)

Han vet ikke om pumpa er stjålet eller om noen har «lånt» den. Uansett skal slikt utstyr ikke fjernes fra brannhengeren.

– Hvis noen har lånt den, må de ta kontakt eller bringe den tilbake i løpet av dagen, sier Olsen, som ellers vil anmelde saken til politiet i ettermiddag.

Det er ei pumpe av denne typen som er blitt tatt fra Brannvesenets henger på Vik.

Brannvesenet i Flatanger er organisert med depotstyrker på Vik, Utvorda, Jøssund og Hasvåg. De er satt opp med en lukket henger som har pumpe, sugeslange og det nødvendige utstyret for en tidlig førsteinnsats, før brannbilene fra hovedstasjonen på Lauvsnes rekker fram.

Brannhengeren på Vik er stasjonert i garasjen under butikken. Der ble hengeren hentet da alarmen gikk mandag kveld.

– Da de åpnet lokket og skulle løpe til bekken med slangen, oppdaget de at pumpa ikke var der, sier Marius Olsen.

Til alt hell fikk det ikke følger for brannen, som ikke hadde rukket å utvikle seg før brannmannskapene fra Lauvsnes kom fram. Men hadde forholdene vært annerledes, eller brannbilene ikke hadde kommet fram på grunn av den dårlige veien, kunne utfallet blitt et helt annet.