– Stopp vindkraftutbygginga på Sørmark- og Innvordfjellet

DEBATT: Flatanger SV og Namsos SV vil foreslå å stoppe utbygginga av vindkraftverk på Innvordfjellet på det første ordinære kommunestyremøtet etter valget. Flatanger SV vil også gjøre det samme for Sørmarkfjellet, skriver de to partiene i dette leserinnlegget.

Det er gledelig at motstanden mot naturødeleggende vindkraftverk i den trønderske og norske fjellheim øker. Det er også gledelig at et stort flertall av partiene i Trøndelag fylkesting, og alle partiene i Nye Namsos kommune, er i mot NVEs nye rammeplan for utbygging av vindkraftverk i Namdalen og Trøndelag. For oss i Flatanger SV og Namsos SV er det viktig å understreke at vi ikke kan løse ett miljøproblem, klimautfordringa, med å skape ei ny miljøutfordring, tap av naturmangfold. Klimautfordringa må først og fremst løses med å fase ut kull, olje og gass. Slik kan vi berge naturmangfoldet i den trønderske fjellheimen og den viktige sørsamiske reindrifta i Trøndelag.

For oss i SV er det også viktig å få stoppet mange av de vindkraftplanene som allerede har fått konsesjon. Når vi nå ser naturødeleggelsene som Trønderenergi og Statwerke Munchen gjør på Frøya, i Sørmarkfjellet i Flatanger og Stokkfjellet i Selbu, så blir mange av oss både lei oss og sinte. Sprengladning på sprengladning lager varige endringer i uberørt natur. Rødlistet hubro mister enda flere leveområder og ei pressa sørsamisk reindriftsnæring mister enda flere beiteområder og får endret sine trekkveger. Både nåværende og kommende vindkraftplaner får store negative konsekvenser for den samiske urbefolkninga.

Turid Kjendlie ønsker at alle partiene skal slutte opp om et nei til vindkraftutbygging på Sørmarkfjellet og Innvordfjellet.

Det er nå viktig for de nye kommunestyrene å gjøre nye vedtak om vindkraftverk på bakgrunn av ny kunnskap og nye erfaringer. Det holder ikke å si at innvilgede konsesjoner må fullføres. Miljøutredningene rundt innvilgede vindkraftverk er skrivebordsprodukter uten grundige befaringer og analyser på stedet. Det gjelder også for Sørmark- og Innvordfjellet. Planene for Innvordfjellet vindkraftverk ligger med 85 % av arealet i Flatanger og 15 % av arealet i Nye Namsos kommune. Flatanger og Namsos SV vil derfor foreslå å stoppe utbygginga av vindkraftverk på Innvordfjellet på det første ordinære kommunestyremøtet etter valget. Flatanger SV vil også gjøre det samme for Sørmarkfjellet, som ligger i Flatanger og Osen, selv om anleggsarbeidene har kommet i gang.

Vi håper at de andre partiene i Flatanger og Nye Namsos vil støtte SV sine forslag. For det er på tide å stoppe den naturødeleggende industrialiseringa av fjellheimen i Namdalen. For våre barnebarn har også rett til å oppleve naturmangfold, urørt natur og beitende rein i fjellheimen. Derfor bør du stille følgende spørsmål til partiene i Flatanger og Nye Namsos: Ønsker ditt parti å stoppe vindkraftutbygginga på Sørmark- og Innvordfjellet? Vi i SV vil stoppe både NVEs nye vindkraftplaner i Namdalen og planene for Sørmark- og Innvordfjellet.

Turid Kjendlie, førstekandidat for Flatanger SV
Ida-Magrit Lindstad Angen, andrekandidat for Flatanger SV
Lars Østring, andrekandidat for Namsos SV
Margreet Sloot, tredjekandidat for Namsos SV