Bjørøya inn i settefiskanlegg i Nærøy

Bjørøya Holdning AS går inn som medeier i Osan Settefisk AS i Nærøy, og forsterker på den måten det mangeårige samarbeidet med Midt-Norsk Havbruk.

Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) og Bjørøya AS har gjennom mange år hatt samdrift på matfiskproduksjonen. Nå forsterkes det formelle partnerskapet til også å omfatte produksjon av settefisk, melder selskapene i en felles pressemelding.

Tirsdag signerte partene avtalen som sikrer Bjørøya Holding AS 34 prosent av aksjene i tidligere MNH-eide Osan Settefisk AS. Dette skjer gjennom utstedelse av nye aksjer i Osan Settefisk AS.

Samdriftspartenes tilgang til settefisk er samtidig samlet i ett selskap, etter at Osan Settefisk AS har overtatt alle MNHs aksjer i Flatanger Settefisk Holding AS – som eier Flatanger Settefisk AS.

De to settefiskanleggene med en samlet produksjonstillatelse på 15 millioner smolt, blir sentrale i partnerskapets smoltstrategi. Samdriften MNH og Bjørøya får nå felles tilgang til smolt fra anleggene i både Flatanger og Nærøy.

Osan Settefisk AS investerer nå om lag 275 millioner kroner i første byggetrinn på et nytt, moderne resirkuleringsanlegg. Første innlegg av rogn i RAS-anlegget skjer i løpet av høsten. Det utvidede eierskapet legger godt til rette for et byggetrinn to med en samlet produksjonskapasitet på 2.000 tonn på land med muligheter for produksjon av storsmolt på 800 gram, heter det i pressemeldinga.