Arne Nævra møtte aksjonistene

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) besøkte aksjonistene i Sørmarkfjellet i Flatanger fredag, og han mener at nedbygginga av natur må fryses.

– Det kommer til å bli en stadig sterkere motstand mot vindkraft på land etter hvert som folk ser de store naturødeleggelsene de skaper, sa Arne Nævra, kanskje mest kjent som mangeårig naturfilmprodusent før han ble innvalgt på Stortinget.

Han tar til orde for at nedbygginga av norsk natur må fryses.

Prisen kan bli for høy

– Det er selvsagt spesielt at tilsynelatende to gode miljøformål støter sammen i landbasert vindkraft. Det er tvingende nødvendig å gjennomføre sterke klimagassutslipp også i Norge, og rundt halvparten av vårt energiforbruk er fossilt.

– Men prisen for vindkraftanlegg i norsk natur kan bli for høy, sa han.

Nævra viser til rapporten fra FNs naturpanel som viser at tap av natur og arter er skremmende stort. En million arter er truet. I stor grad skyldes dette feil arealdisponeringer, altså nedbygginger og oppsplitting av leveområder.

– Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her i landet, sa Arne Nævra, som i flere sammenhenger har tatt opp at regjeringa har gjort det lettere å bygge ned norsk natur.

En villet politikk

– De har til og med bedt om at det skal komme færre innsigelser fra Fylkesmannen og andre. Det er altså en villet politikk fra denne H/Frp-dominerte regjeringa, sa han.

Nævra mente at vi må kreve 2/3 norsk eierskap til alle vindkraftanlegg, og kreve hjemfallsrett som ved vannkraft. I dag er rundt 80 prosent av eierskapet i vindkraftanlegg på utenlandske hender.

– Man må ikke nå haste seg gjennom store utbygginger og kjøre over store naturverdier og samiske interesser i hurtigtogs fart, attpå til med mangelfulle faglige utredninger. Da lukter det av overgrep, sa Nævra blant annet til en lydhør forsamling, mens i bakgrunnen hørtes motordur innenfra skogen og de skrapende lydene av gravemaskiner mot stein.