Krever full stans i vindkraftutbygging

Naturvernforbundet krever at anleggsarbeidet i Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen stanses umiddelbart, etter dokumenterte observasjoner av hubro i området som er planlagt utbygd.

Ifølge Naturvernforbundet har forskere nå registrert hubrosang i alle lytteboksene som er satt ut.

Det viser rapporten fra Nord Universitet, som ble offentliggjort etter press fra Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening.

Trønderenergi har startet anleggsarbeid i Hestdalen, med hogst og sprengning.

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet krever øyeblikkelig stans i utbygginga på Sørmarkfjellet. (Foto: Naturvernforbundet)

– Sterkt truet

I konsesjonsvedtakene for vindkraftanlegget påpeker Olje- og energidepartementet at det ikke er funnet hubro i området. Dette er nå tilbakevist, mener leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Hubro er nå registrert i alle lyttebokser i Sørmarkfjellet. (Arkivfoto: Espen R. Dahl)

– Hubroen er sterkt truet og har mistet store leveområder på grunn av inngrep og utbygginger. Vi ser det som sannsynlig at alle vindkraftutbyg-
gingene på Fosen har fjernet leveområder for hubro. Om Sørmarkfjellet kan stå igjen som en enklave vil det være viktig på grunn av tapte leveområder ellers på Fosen og langs Trøndelagskysten. Om man også avdekker hekking i området, vil det være sterk dokumentasjon på områdets betydning for hubroen, sier hun i en pressemelding.

Må stanses

Lundberg og Naturvernforbundet sender nå brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og krever at arbeidene stanses umiddelbart i påvente av nye undersøkelser som utbyggeren Trønderenergi har bestilt.

Naturvernforbundet krever også at disse undersøkelsene skal ta for seg hele det planlagte utbyggingsområdet på Sørmarkfjellet, ikke bare deler av det.

– Det må nå settes en stopper for all aktivitet i området inntil konsekvensene for det sårbare naturmangfoldet er skikkelig kartlagt. Når utbyggernes naturregistreringer ikke en gang finner Norges største ugle, hva har de da funnet av insekter, lav, moser og andre små arter som utgjør den store delen av det biologiske mangfoldet? spør Lundberg.