Krever full stans på Sørmarkfjellet

Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening (NOF) krever umiddelbar stans i anleggsarbeidet på Sørmarkfjellet, etter nye påvisninger av hubro.

De to organisasjonene sendte torsdag kveld et brev til Olje- og energidepartementet, der de krever umiddelbar stans i arbeidet.

De ber også om et hastemøte med olje- og energiministeren om Sørmarkfjellet vindkraftanlegg og om den nye informasjonen om hubro i planområdet.

Hubro i området

Hubro er nå registrert minst to steder i Sørmarkfjellet. (Arkivfoto: Espen R. Dahl)

– Hubro er dokumentert med lydopptak i området i løpet av påska. Det betyr i praksis at det ikke kan iverksettes anleggsarbeid nå, sier styremedlem Alette Sandvik i Naturvernforbundet i Trøndelag.

Ifølge Naturvernforbundet er førsteamanuensis Magne Husby ved Nord Universitet leid inn av Muliticonsult for å undersøke om det er hubro i området. Han har i løpet av påsken dokumenter i hvertfall to tilfeller av hubro i to forskjellige områder, skriver Naturvernforbundet i brevet til departementet.

– Det er uakseptabelt å starte anleggsarbeidene når det er påvist hubro. Vi trenger mer kunnskap om hubroen i området, og kan ikke hogge ned verdifull skog mens vi kartlegger, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Brudd på forutsetningene

Naturvernforbundet og NOF mener at forutsetningene for å gi konsesjon for vindkraftverket på Sørmarkfjellet, ikke lenger er til stede når hubro nå er påvist. For i vedtaket fra Olje- og energidepartementet heter det at det ikke er påvist hubro i planområdet.

Organisasjonene viser også til energiloven, der det heter at konsesjon kan trekkes tilbake, dersom konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger av vesentlig betydning.

Alette Sandvik mener anleggsarbeidet må stanses på grunn av nye observasjoner av hubro. Hun har selv hørt hubro i Sørmarkfjellet i påsken.

«Her mener vi at konsesjon er gitt basert på ufullstendige opplysninger om naturmangfold. Da hubro er en rødlistet art som er svært sårbar for forstyrrelser, så mener vi at det er av vesentlig betydning for konsesjonstillatelsen,» heter det i brevet til Olje og energidepartementet.

– Området er nesten ikke undersøkt før man setter i gang utbygging i den mest sårbare tida. Det er brukt store penger på å redde hubro i andre deler av kommunen, og da blir det meningsløst å anlegge et vindkraftanlegg midt i hubroens kjerneområde, sier Alette Sandvik.

– Hubroen er spesielt sårbar for forstyrrelser, og trues av vindkraftutbyggingen i Norge. Vindkraftverk må aldri legges til områder med hubro, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening.