Hogging startet med politistøtte

Onsdag er det startet hogging i Sørmarkfjellet, og politiet er på plass. Aksjonistene har tenkt å stanse hogginga, og politianmelder Trønderenergi Vind.

Via Facebook meldte aksjonistene klokka 13 at hogginga har startet. Brakke, fem hoggere og politiet er på plass, og aksjonister blir oppfordrer til å møte opp.

«Husk vi går på tur, oppfører oss fint og hyggelig, men forklarer at hvert et tre skal stå», skriver de på Facebook-gruppa Nei til vindturbiner i Innvordfjellet og Sørmarkfjellet.

Ifølge NRK Trøndelag vil aksjonsgruppa politianmelde Trønderenergi Vind for brudd på naturmangfoldloven. Torbjørn Lindseth mener at hogst nå vil forstyrre fugl i hekketida, og viser til bestemmelsen om at all fugl, reir og egg er fredet i hekkesesongen.

– Jeg kan berolige med at det vi gjør er ikke ulovlig. Når vi utfører arbeid, er vi avhengig av å ha alle tillatelser i orden, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi til NRK.

Aksjonistene ble onsdag morgen for sene til å stoppe entreprenøren som kom med lastebil, brakke og varebiler for å starte hogsten. Politiet var også på plass.

Ifølge Eidem har utbygger fått tillatelse til å starte hogst selv om det var et krav igodkjennelsen av miljø-, trafikk- og anleggsplanen at det skulle foretas en geologisk undersøkelse før anleggsarbeidet starter.

– Vi har fått avklart med NTV at vi kan starte hogst, sier Eidem til NRK.

Arbeidet med veien vil starte så snart påleggene fra NVE er gjennomført.