Brannvesenet stoppet hogsten

Stor brannfare og mangler ved beredskapen gjorde at brannsjefen i Flatanger la ned midlertidig forbud mot bruk av motorsag i Hestdalen torsdag. Men fredag kan arbeidet være i gang igjen.

– Vi fikk en del telefoner om at det var tørt i terrenget, og valgte å dra ut for å se, sier brannsjef Hans Petter Haukø.

Det ble da nedlagt midlertidig forbud mot videre arbeid. Brannvesenet mente det var mangler ved risikovurderingene som var gjort, og det ble krevd tiltak.

Brannvesenet stoppet hogsten torsdag, etter at Tor Roald Lindseth (til venstre) og en kollega var på befaring. Brannsjef Hans Petter Haukø sier det er svært tørt i terrenget. (Arkivfoto)

– Det er så tørt at det skal ikke noe til før det går galt, noe vi så i Roan. Bålforbud gjelder. Folk må være ytterst forsiktig, sier Haukø, som har dyrekjøpt erfaring fra den store Flatanger-brannen for fem år siden.

Brannvesenet har fremmet krav til entreprenør Tore Løkke AS om at det skal være en tank med 1000 liter vatn og pumpe tilgjengelig der det foregår hogst. Mannskaper skal gå vakt, og det skal foretas tilsyn to timer etter at arbeidet er avsluttet.

– Vi har også klare merknader om at de skal trene på å bruke utstyret, og det skal være utpekt en som har oppsyn, sier brannsjefen,

En del av kravene kom på plass allerede torsdag kveld, og hvis de øvrige innfris kan arbeidet i Hestdalen gjenopptas fredag.