Aksjonister stoppet hogsten

Aksjonister klarte mandag å stoppe hogsten i Hestdalen ved å sette seg ned i området der det skulle hogges. Politiet velger dialog framfor konfrontasjon i den betente vindkraftsaken.

– Vi klarte å stoppe arbeidet. De skulle hogge under høyspentlinja. Da måtte de ha NTE innover. De satte opp sperrebånd, men det var 40 mennesker innom sperrebåndet, sier aksjonsleder Torbjørn Lindseth.

Aksjonistene ble oppfordret til å flytte seg, men de ble sittende. Dermed ga hoggerne opp, og dro etter hvert fra stedet.

– Det ble ingen hogst i dag, og vi møter opp igjen i morgen, sier Torbjørn Lindseth, som mener dette er en liten seier for aksjonistene.

Entreprenørene og NTE måtte mandag gi opp forsøket på å hogge i Hestdalen. (Foto: Ole Martin Dahle)

Ingen av demonstrantene fjernet seg da NTE satte opp sperrebånd. (Foto: Ole Martin Dahle)

Mellom 50 og 60 aksjonister var på plass i Hestdalen fredag for å hindre hogsten i det som skal bli veitrasé og tomt for et servicebygg for det nye vindkraftverket på Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen.

Politiet var også på plass, men de grep ikke inn mot demonstrantene som ble sittende innenfor NTEs sperrebånd.

Politiet med lav profil

Politistasjonssjef Svenn Ingar Viken ved Namsos politistasjon sier at det ikke var fornuftig og forsvarlig å gjennomføre de aktiviteter som var tenkt i dag. Dermed valgte hoggerne å avslutte og forlate området.

– Vi har foreløpig valgt å være til stede, stort sett hver dag, primært for å ha en dialog og se til at aktiviten hos begge parter er på et nivå som skaper forståelse, ikke irritasjon og aggresjon. Vi må vurdere hva som er riktig på bakgrunn av de anmeldelser som er kommet, og vurdere om utbygger har alt på det rene for det arbeidet som er planlagt, sier Viken.

Vil vurdere anmeldelsene

Han har til nå fått fem anmeldelser på sitt bord. Da er den siste fra Norges Miljøvernforbund, som ble sendt i helga, ennå ikke kommet fram. Med den blir det seks.

– Vi har fått to anmeldelser fra Naturvernforbundet om ulovlig bygging av vei og brudd på plan- og bygningsloven.

– Vi har fått en anmeldelse, som foreløpig er kodet som ordensforstyrrelse, med Trønderenergi som fornærmet part.

– Vi har fått to anmeldelser fra aksjonistene og Torbjørn Lindseth, om ulovlig gravearbeid og manglende dispensasjon fra arealplanen.

Svenn Ingar Viken sier at politiet nå skal se nærmere på disse anmeldelsene, og vurdere hva som er riktig med bakgrunn i anmeldelsene som er kommet.

Verken hoggerne fra NTE eller Berre Nielsen fikk gjort noe arbeid i skogen i Hestdalen mandag. (Foto: Anne Kolstad)

– Vi har forståelse for at lokalbefolkningen kan være uenig og vil vise misnøye.  Vår rolle er å vurdere hva som er lovlig og hva som etter hvert blir ulovlig aktivitet, sier politistasjonssjefen.

Han håper det ikke blir nødvendig med sterkere makt mot noen av partene, men det må vurderes forløpende.

Politiet valgte å sette stab i forbindelse med aksjonene på Frøya, og det kan bli aktuelt også på grunn av aksjonene ved Sørmarkfjellet.

Ikke opptre uforsvarlig

– I dag ble aktiviteten avsluttet. Det oppfattes uheldig fra utbyggers side. Vi må fortløpende vurdere hvordan vi skal løse dette. Men vi er opptatt av at igjen av partene opptrer på en måte som er uforsvarlig eller utsetter en part for fare, sier Viken.

Han vil ikke kommentere opplysningene om bruk av motorsag nært demonstranter fredag, før han har fått vurdert anmeldelsen og hørt begge parter

– Kan det være aktuelt å begynne å bære bort folk fra området?
– Nei, heldigvis har vi ikke iverksatt noen planer om det. Vi håper å unngå å bære bort aksjonister, sier Viken.

Politiet vil være til stede i Hestdalen så lenge de mener det er nødvendig og fornuftig å bruke ressurser på å være til stede.

– Vi ønsker å unngå uforsvarlige hendelser, og at noen blir utsatt for uforsvarlig virksomhet fra begge sider. Vi ønsker en dialog med begge parter, og vil fortløpende vurdere hva som er nødvendig, sier Svenn Ingar Viken.

Anne Kolstad og Torgeir Strøm var på plass i Hestdalen mandag.

Kjemper mot vindkraftverket

Blant de mange demonstrantene mandag, var også Anne Kolstad og Torgeir Strøm, begge fylkestingsrepresentanter for SV.

– Jeg er her fordi jeg er mot vindkraftutbygging i urørt natur og har prøvd å stoppe dette vindkraftverket i to fylkestingsperioder. Det er ingen steder det er viktigere å være akkurat nå, sier Anne Kolstad til Flatangernytt.

Hun mener det er galskap å bygge i områder som er så dårlig kartlagt både når det gjelder naturmangfold og kulturminner.

– Aksjonister har allerede funnet både spillende orrfugl og syngende hubro. Anleggsvirksomhet midt i hekketida er ikke tillatt om for eksempel en gårdbruker gjør dette i liten skala,  så det som skjer her nå er hårreisende. Å stå i vegen for utbygginga er den eneste muligheten for å stoppe dette nå, sier Anne Kolstad.

– Ulovlig aksjonsvirksomhet

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi sier følgende til Namdalsavisa, etter at arbeidet ble stanset mandag:

– Det er svært beklagelig at ulovlig aksjonsvirksomhet får slikt spillerom til å hindre lovlig arbeid. Vi må ha en dialog med politiet om videre fremdrift.