Vindkraftmotstanderne organiserer seg

Motstanden mot vindkraft i Flatanger blir nå organisert. Naturvernforbundet tar grep, inviterer til åpent møte og oppstart av lokallag i Flatanger.

Det åpnet møtet holdes på Frivilligsentralen i Miljøbygget på Lauvsnes mandag, og der er team vindkraft og utbygging på Innvordfjellet og Sørmarkfjellet.

Generalsekretær Maren Esmark og fagsjef Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet vil innlede på møtet. Det samme vil naturfotograf Stian Holmen Lein og Naturvernforbundets kontaktperson i Flatanger, Knut Johnsrud.

Flatanger som inngrepsfri sone

– Nå bygges det allerede vindkraft mange steder langs Trøndelagskysten. Flatanger bør få være denne kystens inngrepsfrie sone, med den rike naturen vi har. Folk kommer hit for å oppleve uberørt kystnatur, og det bør de også få gjøre i fremtiden, sier Knut Johnsrud.

Ifølge Naturvernforbundet fylles nå kysten av Trøndelag, fra Smøla til Vikna, av vindkraft.

Stort biologisk mangfold

– På Fosen sprenges fjellformasjoner bort til fordel for veier, kraftgater og turbiner og våre vakre kystområder omgjøres til industriområder for all framtid. Flatanger har hittil vært skånet for vindindustri, men nå trues både Sørmarkfjellet og Innvordfjellet av utbygging. I disse fjellområdene finnes et stort biologisk mangfold, kystregnskog med særegen botanikk og rødlistearter, hubrohabitater og et rikt fugleliv, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

Naturvernforbundet mener at naturen i Flatanger er verdt å ta vare på, og for viktig til å rasere.

– Derfor ønsker vi å organisere motstanden mot prosjektene, og inviterer til åpent møte om hvordan vi kan stoppe disse utbyggingene. Etter møtet blir det oppstartsmøte for Naturvernforbundet i Flatanger, sier Knut Johnsrud.