Samarbeid om rognkjeks

Hvordan kan enda flere rognkjeks leve like lenge i sjøen som oppdrettslaksen? Det er ett av spørsmålene som Aqua Kompetanse skal finne svaret på.

Flatanger-selskapet skal jobbe tett sammen med Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk for å optimalisere bruken av rensefisk, og for å finne ut hvordan enda flere rognkjeks kan overleve laksens produksjonssyklus i sjøen.

Marinbiolog Marthe Austad skal finne ut hvordan rognkjeksa kan leve lenger i sjøen.

Rensefisk-koordinator Marthe Austad i Aqua Kompetanse skal lede arbeidet. Hun har en mastergrad i marin økologi fra Universitetet i Nordland, og har siden 2016 jobbet som marinbiolog i selskapet.

– Vi er stolte og glade over den tilliten Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk viser oss når Marthe nå skal jobbe som rensefisk-koordinator for anleggene deres, sier Solveig Skjei Knudtsen, leder for Fiskehelse og FoU i Aqua Kompetanse i en pressemelding.

Hvorfor dør rognkjeksen?

Per dags dato har ikke næringen god nok kunnskap om hvordan rognkjeksen presterer i sjø sammen med laksen. Austad skal derfor samle inn, systematisere og analysere data om rognkjeks som er produsert av Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk.

Kunnskapen skal samles i en oversikt over suksesskriterier for at rognkjeks kan overleve en produksjonssyklus i sjø, for å videre kunne bli høstet ut av merda før den tømmes.

– Målet er å oppnå vesentlig høyere overlevelse gjennom en produksjonssyklus i sjø hos rognkjeksene, sier Per Anton Løfsnæs, som er daglig leder i Namdal Rensefisk og styremedlem i Nordland Rensefisk as

Konferanse i Flatanger

Dersom alt går som planlagt, skal bransjen inviteres inn til en nasjonal rognkjekskonferanse i Flatanger en gang i året.

– Vi mener det er helt nødvendig at bransjen går sammen og deler kunnskap og erfaringer rundt bruken av rognkjeks som biologisk lusekontroll, sier Løfsnæs.
Derfor vil vi gå i bresjen for å etablere et nasjonalt kompetanseforum sammen med andre rognkjeksprodusenter.