Forlik etter Flatanger-brannen

Partene har inngått forlik, og dermed blir det ikke noe av ankesaken i lagmannsretten etter Flatanger-brannen.

Partene er enige om at innholdet i forliket skal holdes hemmelig.

I Namdal tingrett ble NTE Nett og Gjensidige Forsikring frikjent for søksmålet fra en gruppe på fire forsikringsselskap. De mente at NTE var å laste for storbrannen på Sørnesset i 2014, der 64 bygninger gikk tapt, og krevde 80 millioner kroner i erstatning.

Bak søksmålet sto If, Tryg, Eika forsikring og Sparebank 1 forsikring.

– Etter først å ha fått medhold i tingretten, er vi nå tilfreds med at saken er avklart gjennom forlik. Slike prosesser er både tidkrevende og dyre. Nå kan vi ha fullt fokus på drift og videreutvikling av nettvirksomheten, og det kjennes godt, sier administrerende direktør Trygve Kvernland i NTE Nett AS i en pressemelding.

Tidligere ble det kjent at lagmannsretten nektet partene å fremme anke over spørsmålet om brannårsak og arnested. Dermed ble tingrettens dom på dette punktet stående.

Den fastslo at brannen startet ved et sommerhus nede ved sjøen på Uran. Den øverste av lavspentlinjene falt ned på de under, og gnister falt ned og antente det tørre gresset.

Ankesakens skulle etter planen ha startet i Frostating lagmannsrett 18. mars.

Les mer: Brannårsak rettslig fastslått