Skolehistorien fram i lyset

Utdanningsforbundet i Flatanger inviterer onsdag til skolehistorisk foredrag, der både nasjonal og lokal skolehistorie trekkes fram i lyset.

Reidar Lindseth med skolehistorisk foredrag.

Foredragsholder er Reidar Lindseth, skolemann, lokalhistoriker og lokalpolitiker, og foredrag holdes på Lauvsnes skole.

– Han vil gi en oversikt over skoleutviklinga både nasjonalt og lokalt. Det blir også en tur innom både lærere og skolebygg som har medvirket til at vi har det lokalsamfunnet vi har i dag, sier leder Sissel Hustad i Utdanningsforbundet i Flatanger.

Nyskolen slik den sto ferdig i 1964. (Foto: Svein Soelberg)

Hun forteller at det blir litt om læreplaner, fra pietisme til PC, lærere, fra tiggermunker til seminarister, levekår, fra fattigdom til framgang.

– Flatanger har fostret flere kjente pedagoger, også disse vil få oppmerksomhet, sier Sissel Hustad.

Foredraget er gratis og åpent for alle. Det blir lagt inn en pause med enkel servering. Det blir også en runde til slutt der de som møter opp kan komme med spørsmål, synspunkter eller informasjon.