Håp om rask utbygging av barnehagen

Birger Pedersen AS har fått anbudet om å bygge ut Vangan barnehage på Lauvsnes. Nå håper kommunen at nybygget kan stå ferdig så tidlig at ungene slipper provisoriske løsninger til høsten.

I anbudsrunden ble det konkurrert både på pris og byggetid. Birger Pedersen vant på begge kriterier, med en pris på 11 millioner kroner og ferdigstilling 31. september.

– Vi jobber nå for å finne løsninger slik at vi kan ta i bruk nyfløya så tidlig som mulig, sier teknisk sjef Hans Petter Haukø til Flatangernytt.

Kort byggetid

Han håper at selve tilbygget kan bli ferdig tidligere enn den datoen som er fastsatt, og at sammenbygginga kan tas etter at ungene har flyttet inn.

Tidligere ble det fremmet en sak for formannskapet om å anskaffe brakker for å lage en provisorisk barnehageavdeling til nybygget ville stå ferdig. Denne saken ble utsatt i påvente av anbudsåpninga.

Nå kan det altså se ut som at barn og ansatte slipper midlertidige løsninger.

Slik blir blir nye Vangan barnehage, det nye tilbygget til høyre.

Teknisk sjef orienterte om anbudsåpninga i kommunestyremøtet onsdag. Det kom inn fire anbud, to fra lokale entreprenører, to fra eksterne.

Anbudene varierte fra 11 til 14 millioner kroner.

– Vi er veldig godt fornøyd med anbudene, sier Hans Petter Haukø.

Under budsjett

For alle ligger godt under budsjett. Ramma for utbygginga er 17 millioner kroner inkludert moms, men da er klargjøring av veg, uteområde og omgjøring av eksisterende bygg ikke tatt med.

Uansett ligger anbudene klart under budsjettet. Og teknisk sjef er fornøyd med å ha fått inn så mange som fire anbud.

– Det har vært en god konkurranse. Det er tydelig at entreprenører ønsker å jobbe for oss, sier han.

Neste uke skal arbeidet med kontrakten starte. Da vil framdrifta bli mer klarlagt.

Selve byggearbeidene skal etter planen starte 1. mars, men kommunen håper at de kan starte en eller to uker tidligere.