«Rasering av uberørt natur er en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene»

Lars Haltbrekken liker det han ser i Flatanger. Men det som snart skjer i Flatanger, er han veldig, veldig kritisk til.

– Det jeg har fått se og høre her, er imponerende. Her har vi en bedrift som har tatt tak i miljøkrav som myndighetene har stilt, og gjort dem til noe positivt for bedriften. De har sett løsninger, ikke begrensninger, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken etter å ha besøkt Flatanger settefisk torsdag ettermiddag.

Selskapet leverer nå rundt 100 tonn gjødsel til landbruket, som en følge av myndighetenes rensekrav fra anlegget.

Teknisk leder Arne Skorstad (til venstre) imponerte da han fortalte stortingsrepresentant Lars Haltbrekken hvordan bedriften gjør fiskemøkk om til gjødsel. (Foto: Stein Nervik)

Like imponert er ikke SV-politikeren over de planlagte vindkraftutbyggingene i kommunen. Og etter å ha latt seg imponere over lokal oppdrettsnæring, inviterte Haltbrekken og det lokale SV-laget til folkemøte om temaet.

Fullt hus på folkemøte

– Skal vi løse klimakrisen, er det viktig at vi tar i bruk mer fornybare energikilder og faser ut fossile energikilder. Men det som skjer her i Flatanger og andre steder er feil løsning, sier Haltbrekken til NA rett før møtet.

Den tidligere lederen av Natur og Ungdom, og senere Naturvernforbundet i 11 år, har fått med seg at vindkraftprosjektene på Sørmarkfjellet og Innvordfjellet skaper engasjement lokalt. Og ikke et sete på Frivilligsentralen var ledig da Flatanger inviterte til folkemøte om temaet torsdag kveld. Med en engasjert Haltbrekken som innelder.

Folkemøtet om vindkraft i regi av Flatanger SV trakk mange folk til frivilligsentralen torsdag kveld. (Foto: Stein Nervik)

Utryddes i rekordfart

Til sammen representerer de to prosjektene det meste av det Haltbrekken misliker med norsk vindkraftutbygging.

Den aller viktigste kritikken er at begge parkene skal bygges i uberørt natur.

– Rasering av uberørt natur er en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene.

– Hvorfor det?
– Utrydding av arter, både planter og dyr, skjer nå tusen ganger raskere enn det som er naturlig. Når arter forsvinner i et sånt tempo, mister naturen gradvis sin evne til å produsere rent vann, ren luft og mat. Naturen klarer rett og slett ikke levere de tjenestene vi er avhengig av, og det er en trussel mot oss alle, sier Haltbrekken som samtidig understreker at han ikke er motstander av vindkraft.

– Men utbygginga må skje på områder som allerede er nedbygd. Vindmølleparkene kan også bygges til havs. På den måten tar vi vare på sårbare naturområder samtidig som vi kan bidra til å redusere bruken av fossile energikilder.

Haltbrekken sier kan, fordi han mener dagens utbygging av fornybar energi kommer i tillegg til den fossile i stedet for å erstatte den.

– Vi kan ikke bygge oss ut av dette. Vi må samtidig sette inn tiltak som gjør fossil energi overflødig. Både ved å fase ut og sette inn ENØK-tiltak.

Vil hindre utlendinger

Det er ikke bare selve utbyggingene i Flatanger SV-politikeren er motstander av. Utbygginga som skal skje på Sørmarkfjellet har en annen dimensjon som Haltbrekken er veldig kritisk til.

For noen uker siden ble det kjent at Trønderenergi hadde fått det tyske energiselskapet Stadtwerke München (SWM) med på laget når de nå skal bygge vindmølleparker i Flatanger, Frøya, Nærøy og Selbu.

Tyskerne vil eie 70 prosent av de fire anleggene, mens Trønderenergi blir sittende igjen med 30 prosent.

Vannkrafta her til lands er 90 prosent eid av det offentlige. Haltbrekken misliker sterkt at norske energiressurser selges ut av landet.

– Vi ønsker derfor å endre eierskapslovgivninga og likestille vindkraft med vannkraft hvor private, og dermed utenlandske selskap, ikke kan eie mer enn en tredjedel av anleggene.

Om SV får gjennomslag for dette forslaget, vil det uansett ikke stoppe utbyggingene i Flatanger. Men verken Haltbrekken eller lokale motstandere har gitt opp kampen.