Brannårsaken rettslig fastslått

Årsaken til den store Flatanger-brannen er nå rettslig avgjort. Brannen startet som følge av gnistregn fra en lavspentlinje som falt ned på Uran.

Under rettssaken i Namdal tingrett lanserte NTE en rekke alternative teorier om hvordan brannen kunne ha oppstått.

Nå har Frostating lagmannsrett i en kjennelse fastslått at anken som gjelder spørsmålene om brannens arnested og brannens årsak, nektes fremmet, melder Namdalsavisa.

– Helt rett

Dermed blir tingrettens dom på dette punkt stående. Den fastslår at brannen startet ved at den øverste av linjene falt ned på de under, og at gnister falt ned og antente det tørre gresset.

– Det var sånn jeg opplevde det. At dette nå slås fast en gang for alle, er helt rett. Det var det som skjedde, sier Odd Uran til Namdalsavisa.

Gårdbrukeren på Uran har hele tida sagt at det var slik brannen startet. Både politiet og NTE var enig i dette, men i tingretten lanserte NTEs advokat en rekke nye teorier.

Årsaken til katastrofebrannen i Flatanger er fastslått, men spørsmålet om NTE er erstatningsansvarlig skal behandles i lagmannsretten.

Ankesaken i Frostating lagmannsrett starter 18. mars, og det er satt av 15 dager til saken.

Krever 80 millioner

Det er forsikringsselskapene If, Eika forsikring, Sparebank 1 Forsikring og Tryg som har saksøkt NTE. De fremmet et regresskrav på 80 millioner kroner mot NTE, som de mente hadde skylda for brannen.

NTE ble frifunnet for erstatningskravet i tingretten, men forsikringsselskapene anket altså saken inn for lagmannsretten.

Den store brannen på Sørnesset i Flatanger startet om kvelden 27. januar 2014. I løpet av natta gikk 64 bygninger tapt, men ingen personer ble skadet. Forsikringsselskapene utbetalte i alt 116 millioner kroner i erstatninger etter storbrannen.