Se kommunestyret direkte

Årets siste kommunestyremøte, med budsjett, ble holdt torsdag. Her kan du se opptak fra hele møtet.

Følgende større saker er til  behandling:

  • Budsjett for 2019
  • Økonomiplan 2019-2022
  • Utbygging av Vangan barnehage
  • Klage på vedtak om ekspropriasjon Lauvsneshaugen nord
  • Gebyr og betalingssatser
  • Reguleringsplan Utvorda hyttefelt
  • Nye politivedtekter.