Bjørøya med storslått julegave til Flatanger

Bjørøya AS gir tidenes julegave til Flatanger-samfunnet. Oppdrettsselskapet støtter den nye kunstgressbanen med 3 millioner kroner, og ser det som en investering i rekruttering og bolyst.

Fakta:

Kunstgressbane

 • Flatanger kommune
  har vedtatt å bygge
  en ny kunstgressbane
  med 100 meter løpebane
  ved Lauvsnes skole.
 • Banen vil koste 11-12
  millioner kroner.
 • Finansiering: 4,4 mill.
  i spillemidler, 2 mill. fra
  kommunen (etter moms-
  refusjon), 3,5 mill. fra
  private.

– Dette er en kjempeviktig sak for oss. Vi vil ta ansvar for å gjøre Flatanger til en attraktiv kommune å bo i. Folk må ha lyst til å bo her, ikke bare arbeide her, sier daglig leder Per Anton Løfsnæs.

Både eiere, ledelse og de ansatte var skjønt enige om at det var riktig å gå inn med et solid bidrag til den nye kunstgressbanen på Lauvsnes.

– Alle var enige om dette. Kanskje kan det bidra til at flere flytter hit og finner seg til rette. Det viser også at Bjørøya tar ansvar for lokalsamfunnet, sier tillitsvalgt Fredrik Thrana, som selv flyttet til Flatanger for to år siden.

– Overlykkelig

Ildsjel og idrettslagets prosjektleder for den nye kunstgressbanen, Håvard Angen Haarstadstrand, kunne ikke ha fått en bedre julegave.

– Jeg er en overlykkelig mann i dag, sier Haarstadstrand.

Han har ledet en prosjektgruppe i idrettslaget som har jobbet fram planene om en kunstgressbane. Flatanger kommune har nå overtatt prosjektet. Kommunestyret vedtok på sitt forrige møte å investere i et idrettsanlegg til mellom 11 og 12 millioner kroner, avhengig av hvilket dekke som velges.

Men forutsetninga fra kommunestyret var at det ble skaffet til veie 3,5 millioner kroner i støtte fra private aktører.

Mer komplett anlegg

Selv om Bjørøya nå går inn som hovedsponsor med 3 millioner kroner, betyr ikke det at anlegget et fullfinansiert. For Bjørøya forutsetter at anlegget utvides til å omfatte også andre idretter. Nå er kunstgressbanen planlagt med løpebane på 100 meter på den ene langsida, men Per Anton Løfsnæs ønsker seg et mer komplett anlegg.

Det kan bety at anlegget blir noe dyrere enn opprinnelig planlagt, og det må gås nye runder før den endelige søknaden om spillemidler sendes inn.

– Vi har gått inn med et så stort beløp fordi vi ønsker at det skal bli et mer komplett anlegg. Da trenges det mer penger, og det hadde vært kjekt å få med flere sponsorer, sier han.

Per Anton Løfsnæs i Bjørøya AS er opptatt av at den nye kunstgressbanen skal bli et mer komplett anlegg, her sammen med Håvard Angen Haarstadstrand i idrettslaget.

Løfsnes er dessuten opptatt av at den nye banen blir bygd på en miljøvennlig måte.

– Vi lever av havet. Derfor må vi passe på at vi ikke forurenser, og vi ønsker at de finner en annen løsning enn gummikuler, sier han.

Viktig med gode tilbud på fritida

Søskenbarna Malin Løfsnæs og Sandra Østvik Løfsnæs representerer den nye generasjonen på eiersida i Bjørøya. De mener det er viktig med tiltak som kan stimulere til at folk har lyst til bo, ikke bare arbeide, i Flatanger.

– Mange ting bidrar, og det er viktig med gode tilbud også på fritida, sier Malin Løfsnæs.

Begge tar master i havbruk og sjømat i Bergen, og har planer om å flytte heim om noen år.

Personal- og administrasjonsleder Solveig Løfsnæs Sivertsen sier at jobbsøkere naturlig nok først spør om lønn, deretter om hvilke tilbud som finnes i kommunen.

Trivsel viktig

– Trivsel er viktig. Når vi får inn nye lærlinger og ungdommer, prøver vi å få dem med på ting. Slike arenaer som det nye idrettsanlegget, kan gjøre at de blir kjent med andre og blir bedre integrert. For å beholde folk, er det viktig at de blir en del av miljøet og at de bor her, sier Solveig Løfsnæs Sivertsen.

– Jobb utgjør en tredel av livet, mens to tredeler skal bestå av andre ting, sier Per Anton Løfsnæs.

Han ser satsinga på kunstgressbanen i sammenheng med det nye bolystprosjektet som starter over nyttår. Flatanger skal konkurrere med Vikna og Frøya om arbeidskrafta, og da er det viktig å være et attraktivt bosted med gode tilbud også utenom arbeidstid.

Benjamin Lein Fuglår er ansatt i Bjørøya, spiller på 5.divisjonslaget til Flatanger og leder fotballgruppa i Flatanger idrettslag. Han tror et nytt idrettsanlegg kan være tunga på vektskåla, som gjør at folk velger å flytte til Flatanger.

Benjamin Lein Fuglår i aksjon i Flatanger-trøya mot Beitstad (Foto: Fredrik Klocke)

– For meg som fotballspiller, er det en fordel å få spille fotball året rundt. Og vi kan slippe å spille bortekamper på Namdalseid, sier han.

Dårlige baneforhold

Siste sesong måtte Flatanger låne bane for de to siste kampene, fordi mye nedbør gjorde at banen på Vik ikke var spillbar.

Håvard Angen Haarstadstrand er oppmann for 5.divisjonslaget, og sier at Flatanger er en av få kommuner i Trøndelag uten kunstgressbane.

– Siden de aller fleste har kunstgress, starter sesongen tidligere og slutter senere. For oss betyr det at vi må be om å få bytte slik at vi spiller de første kampene på bortebane, og de siste kampene på høsten måtte vi i år spille på lånt bane, sier Haarstadstrand.

Mangel på kunstgress gjør også at lagene i Flatanger ikke får trent like mye som andre lag, verken på vinteren eller i sesongen. For gressbanen må spares mellom kampene.

Kunstgressbanen er planlagt ved Lauvsnes skole, og vil ta noe mer plass enn denne montasjen viser. Skal den utvides med løpebane hele veien rundt, må den utvides ytterligere. (Montasje: Lindseth/Kim Aakervik)

Nå er det fire aktive fotballag i Flatanger IL, et jente og ett guttelag, og to seniorlag i 5.- og 6.divisjon.

– Det er viktig å få på plass et tilbud til ungene som vokser opp på Lauvsnes også. Da jeg vokste opp, var det fire fotballbaner rundt skolen. Nå er det bare en dårlig ballbinge, sier Haarstadstrand.

Stor fotballinteresse

Fotballinteressen har alltid vært stor i Flatanger, og de siste åra har den tatt seg kraftig opp igjen med et seniorlag som hevder seg i 5.divisjon.

Haarstadstrand drar historien tilbake til etterkrigsårene, da Lauvsnes idrettslag hentet heim to kretsmesterskap i 1947 og 1949. Siden ble det to KM-titler i 6.divisjon og gutteklassen i 1976 i Namdal fotballkrets for Flatanger Fotballklubb.

Interessen var stor tidlig på 80-tallet, da laget befestet stillingen i toppen av 5. divisjon. Etter mer enn to tiår uten seniorlag, fikk Flatanger et lag på plass i 2013.

– Etter oppstarten i 2013 har interessen økt betydelig. Når Flatanger spiller bortekamper, nesten uansett hvor, valfarter Flatanger-patrioter i hopetall til Namsos-området, Innherred eller hvor det enn måtte være. At Flatanger stiller med flere tilskuere enn hjemmelaget i de fleste kampene i 5.divisjon, har blitt en snakkis innen breddefotballen i Nord-Trøndelag, sier han.

Motiverte ansatte

Per Anton Løfsnæs sier at motiverte ansatte har vært avgjørende for den veksten og de resultatene Bjørøya har oppnådd siden starten i 1982. Derfor var han også opptatt av at de ansatte skulle stå bak gaven, sammen med bedriften.

– Dette må være tidenes julegave til Flatanger?
– Vi gjør ikke dette fordi vi har for mye penger, men fordi vi ser det som en viktig investering for selskapet. Vi må ta ansvar, og dette er en viktig sak for oss, sier Per Anton Løfsnæs.

Les mer: